Bouwproject Elzenlaan in Bergen aan Zee kan doorgaan

Foto: Provincie Noord-Holland - aangeleverd

Noord-Holland heeft weer toestemming gegeven voor woningbouw, kantoorontwikkeling en industrie. Projecten in Bergen aan Zee en Amsterdam kunnen doorgaan, omdat ze geen extra stikstof uitstoten op Natura 2000 gebieden. Het gaat om 2 locaties in Amsterdam (Santoriniweg en Burgerweeshuispad) en een locatie aan de Elzenlaan in Bergen aan Zee.

Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Op 29 mei heeft de Raad van State de uitspraak gedaan dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Daardoor is de vergunningverlening in heel Nederland tot stilstand gekomen. In oktober hebben de provincies nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kan de provincie daarom weer vergunningen verlenen.

Blij
Gedeputeerde Esther Rommel met onder meer Natuurbeheer is blij. ,,Na de maandenlange stilstand zijn we blij dat in de provincie weer gebouwd kan worden zonder dat de natuur daar de dupe van wordt. En hier blijft het niet bij. We verwachten dat de komende weken meer vergunningen kunnen worden verleend”, zegt Rommel.

Protest
Eerder deze week hebben boeren uit Noord-Holland nog geprotesteerd tegen het stikstofbeleid. Daarbij hebben ze steun gekregen van boeren uit Friesland die met hun tractors over de Afsluitdijk zijn gekomen. Met tractors zijn de boeren naar het provinciehuis in Haarlem gereden om nog één keer te laten horen, wat zij van het beleid vinden. Aanleiding voor de actie is de stemming over dat beleid in Provinciale Staten.

Reacties

Cookieinstellingen