Gemeenteraad akkoord met ontwikkelingen Vaandel Zuid, expertisecentrum en woningbouw

Foto: website Hugo's Tuin

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft tijdens de raadsvergadering gisteravond ingestemd met het bestemmingsplan van de Vaandel Zuid. Met het akkoord kan het Expertisecentrum Passend Onderwijs en de woningbouw in ‘Hugo’s Tuin’ definitief worden ontwikkeld.

Het expertisecentrum wordt voor 400 kinderen uit de regio, met een beperking of (ernstige) leer- en gedragsproblemen, een onderwijsplek waar zij de benodigde ondersteuning en zorg krijgen. In het gebouw komen lokalen voor onderwijs, twee sportzalen, een therapiebad en ruimten voor behandeling en zorg. Het gebouw wordt volledig energieneutraal gemaakt.

In volle gang
De voorbereidingen voor de bouw van het Expertisecentrum zijn inmiddels in volle gang. In november vorig jaar werd al ingestemd met het investeringsbesluit en het definitieve ontwerp.

Half april worden de laatste contracten ondertekend en wordt er door Bouwgroep Dijkstra Draisma voor de zomer gestart met de eerste bouwwerkzaamheden. De oplevering staat gepland voor begin 2023.

Woningbouw
Ook Hugo’s Tuin gaat dankzij het akkoord naar een volgende fase. De woningbouwontwikkeling van initiatiefnemer Cittanova en Ter Steege Bouw Vastgoed is een project met 28 (huur)zorgwoningen en 108 koopwoningen, waarvan 40 procent sociale koop.

De woningen zijn inmiddels uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hugo’s tuin wordt een wijk in Heerhugowaard met veel gemeenschappelijk groen, waaronder moes- en pluktuinen, een boomgaard, een dierenweide en een buurtschuur.  “Geen standaard woonwijk, maar een unieke plek waar iedereen zich welkom voelt en waar je op elkaar kunt terugvallen als je dat wilt”, aldus de gemeente.

De woningbouw wordt gefaseerd uitgevoerd, de planning is om voor de zomer te starten met de verkoop van de eerste woningen.

Reacties