Noodpompen tegen wateroverlast in Noord-Holland

Foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - FB

In Noord-Holland heeft het hoogheemraadschap noodpompen ingezet om de enorme hoeveelheid water weg te kunnen werken die vrijdagavond vooral langs de Noordzeekust uit de hemel kwam. In het gebied tussen Castricum en Schoorl viel in anderhalf uur 80 tot 100 millimeter regen. Dat is een hoeveelheid regen die normaal in een maand valt.

De ruim 400 poldergemalen en de drie grotere gemalen draaien de komende dagen op volle kracht om het water weg te krijgen, geholpen door acht extra mobiele noodpompen. Na crisisoverleg van het hoogheemraadschap is besloten dat dit weekeinde op volle sterkte doorgewerkt wordt, ook omdat nog meer regen verwacht wordt. Het hoogheemraadschap heeft nog twaalf noodpompen achter de hand.

Het hoge water geeft problemen voor boeren, die vrezen voor schade als hun land te lang onder water blijft staan. Het hoogheemraadschap kreeg zaterdag veel telefoontjes van boeren die meldden dat hun akkers blank stonden.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier waakt over de waterstand in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en op Texel.

Reacties