Sport-Z organiseert Meet ups ‘Deskundigheidsbevorderingen Aangepast Sporten’

Foto: Stichting Sport-Z

Sportaanbieders van groot belang voor mensen met een beperking; meet ups bij VV Bergen en TC Castricum op 19 en 22 november geven informatie over mogelijkheden sportaanbieders m.b.t. sportaanbod mensen met beperking.

Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Helaas kunnen sportverenigingen niet iedereen een  passende plek bieden. Vraag en aanbod sluiten dan ook niet helemaal op elkaar aan. Hierdoor blijft het aantal mensen met een beperking dat sport bij een vereniging, flink achter bij het aantal mensen zonder beperking. Sport-Z organiseert hierom de Meet up ‘Deskundigheidsbevorderingen Aangepast Sporten’ om sportaanbieders handvatten toe te reiken voor dit probleem.

Bijna 1,75 miljoen mensen met beperking
In Nederland leven zo’n 1,6 miljoen mensen met een lichamelijke beperking en 142.000 mensen met een verstandelijke beperking. De wekelijkse sportdeelname van mensen met een beperking bedraagt 34%. Voor iemand zonder beperking: 58%. Van de mensen met een lichamelijke beperking is 22% lid van een club; mensen zonder beperking 35%. (bron: Allesoversport.nl, CBS i.s.m. RIVM).

Voor hen, met een lichamelijke of verstandelijke beperking, is de stap naar sport en bewegen niet altijd makkelijk. Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat fitheid, vermoeidheid en pijn vaak een belemmering vormen om mee te doen met sport en bewegen. Omdat sportaanbieders van groot belang zijn hierin, organiseert Sport-Z een Meet up ‘Deskundigheidsbevorderingen Aangepast Sporten’, zodat meer mensen met een beperking in beweging kunnen komen.

Meet up
Tijdens de Meet up ‘Deskundigheidsbevorderingen Aangepast Sporten’ op 19 november om 19.30 uur (VV Bergen) en 22 november om 19.30 uur (TC Castricum) geeft Pascale de Hoogh meer informatie over de mogelijkheden hoe je als sportaanbieder een passend sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking kunt opzetten of versterken. Deze inspirerende bijeenkomst biedt ook de gelegenheid om met andere sportaanbieders in gesprek te gaan.

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden voor de Meet up kan via www.sport-z.org/activiteiten/sportaanbieders. Voor advies en meer informatie kunt u contact opnemen met Pascale de Hoogh (Regio Coördinator Aangepast Sporten), via 06 11 14 97 28 of mail naar [email protected]

Reacties

Cookieinstellingen