€ 50 voor je kind van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Alkmaar

Foto: Jeugdfonds Sport en Cultuur Alkmaar

Ouders die als gevolg van de corona-crisis tijdelijk minder inkomsten hebben kunnen een beroep doen op een (door)startbijdrage voor sport en cultuur van € 50,- per kind.

Het Jeugdfonds Alkmaar stelt per kind uit de gemeente Alkmaar in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar een bijdrage beschikbaar van € 50,- om hem of haar te laten starten met sport of cultuurlessen in het nieuwe seizoen. Ouders kunnen hiervoor zelf eenvoudig een aanvraag indienen.

Het Jeugdfonds wil hiermee voorkomen dat ouders hun kind(eren) afmelden bij de sportclub of muziekschool in het nieuwe schooljaar, mocht dit om financiële redenen noodzakelijk zijn. Indien ouders voor een langere termijn financiële hulp nodig hebben dan kunnen zij daarna een beroep doen op de reguliere regelingen van het fonds.

Het Jeugdfonds zet zich normaal in voor kinderen waarvan de ouders een minimuminkomen hebben. Voor deze kinderen wordt de contributie van een sportvereniging of het lesgeld van een cultuurinstelling betaald. Het fonds vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen op het gebied van sport of cultuur. Nu de corona-crisis meer gezinnen treft komt het Jeugdfonds in Alkmaar tijdelijk met deze regeling. Bestuurslid Mirjam de Zeeuw: “Ik heb zelf een balletschool en er zijn al leerlingen die komend seizoen niet meer kunnen dansen omdat de ouders er als gevolg van de corona-crisis geen geld meer voor hebben. Wij willen als bestuur niet dat kinderen de dupe worden van deze crisis en hopen met deze regeling de ouders en de kinderen een beetje op weg te kunnen helpen.”

Aanvragen kunnen t/m 18 december op eenvoudige wijze worden ingediend. Meer informatie over deze regeling en het aanvragen is te vinden op doorstartsportencultuuralkmaar.nl.

Reacties