Alkmaar werkt samen met MRA en provincie aan versnelde gebiedsontwikkeling

Gemeente Alkmaar sluit zich aan bij Bereikbare steden. Met Bereikbare steden brengt Alkmaar haar ambitie op verschillende thema’s bij het Rijk onder de aandacht en werkt ze aan het versneld aanpakken van het woningtekort, het optimaliseren van de ov-bereikbaarheid, het stimuleren van de werkgelegenheid, het verduurzamen en klimaatveranderingsbestendig maken en het blijvend investeren in de leefbaarheid, de ontmoetingsfunctie en inclusiviteit.