College stemt in met tijdelijke triagelocatie aan de Helderseweg

Locatie Helderseweg
Foto: Google Maps

Locatie voor onderzoek om in beeld te krijgen welke hulpverlening iemand nodig heeft, en om mensen met verward gedrag tot rust te laten komen mogelijk al per 1 oktober gereed.

Personen met verward gedrag is van alle tijden. De laatste tijd neemt de aandacht voor deze groep toe omdat een aantal personen met verward gedrag overlast veroorzaakt. Er zijn al maatregelen voor deze groep. Echter is het zo dat in sommige gevallen,  aanvullend onderzoek nodig is om passende hulp te bieden of is de benodigde hulp niet direct beschikbaar.

Voor dit onderzoek en om de wachttijd te overbruggen opent de gemeente een tijdelijke triagelocatie op de eerste verdieping aan de Helderseweg 8a/b. De gemeente heeft meerder locaties verkend en daarbij is de Helderseweg als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Het uitgangspunt is om 1 oktober deze locatie gereed te hebben.

Triagelocatie
Op deze zogenaamde triagelocatie wordt onderzocht welke hulpverlening iemand nodig heeft. Daarnaast hebben de mensen met verward gedrag een veilige plek om even tot rust kunnen komen.

Randvoorwaarden
Het college heeft een aantal randvoorwaarden gesteld aan de locatie, zoals:

  • Overlast voor omwonende dient zoveel mogelijk beperkt te worden
  • Het verblijf is voor maximaal 24 uur
  • Hulpverleners zijn aanwezig
  • De locatie krijgt een huiselijk karakter met 3 ontspanningsruimten
  • Het verblijf is op vrijwillige basis

Plan aanpak verwarde personen
Het openen van deze locatie is onderdeel van het bredere plan ‘Aanpak verwarde personen’ dat is vastgesteld door het college van B&W in 2016. Daarin is opgenomen dat personen met verward gedrag zo snel mogelijk, zeker binnen 24 uur, toegeleid worden naar de juiste opvang, zorg en ondersteuning.

Reacties

Cookieinstellingen