De Pauw in oktober in gebruik

Wethouder bereikt hoogtepunt.
Foto: Jan Jong

De nieuwbouw van De Pauw in De Rijp heeft het hoogste punt bereikt. De brede school wordt in oktober in gebruik genomen.

In deze nieuwe brede school worden de openbare basisschool De Tweemaster, de samen te voegen rooms-katholieke basisscholen De Baanbreker en St. Jozefschool samen met peuterspeelzaal, kinderopvang, een bibliotheek en een centrum voor jeugd en gezin ondergebracht. Dan bieden deze instellingen, vanuit een nieuw en eigentijds gebouw, een op elkaar afgestemd aanbod aan voorzieningen gericht op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen tot twaalf jaar.

De bouw van de brede school De Pauw is een van de projecten die voortkomt uit het programma ‘Vitaal Graft-De Rijp’.Een programma van projecten van het vorige gemeentebestuur van de inmiddels met Alkmaar gefuseerde gemeente Graft-De Rijp, gericht op de ruimtelijke, sociale en economische vernieuwing van Graft-De Rijp.

Een project uit het programma is inmiddels gerealiseerd: de bouw van het gezondheidscentrum op het Wollandje. Andere zijn nog in voorbereiding, zoals de nieuwe woonwijk De Pauw en de herbestemming van de plekken waar voorheen de schoolgebouwen stonden.’

 

Reacties

Cookieinstellingen