Laatste hardnekkige problemen aanpakken

Keramiek Jan Jacob van Druten, Koelmanlaan Overdie.
Foto: commons.wikimedia.org

Overdie is geen aandachtswijk meer. Minister Blok haalde de wijk officieel van de lijst met inmiddels 38 aandachtswijken, nadat hij een bezoek had gebracht aan de wijk.

De minister ging tijdens zijn bezoek in gesprek met bewoners, wethouder van der Ven en de corporaties Woonwaard en Van Alcmaer over de ontwikkelingen in de wijk. De wijk heeft vooral sinds 2008 flinke stappen vooruit gezet. Bewoners, corporaties en de wethouder hebben met elkaar duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak (in 2015 tot en met 2017) van de laatste hardnekkige problemen in de wijk: voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, jongerenoverlast en onveiligheid.

Na de gesprekken in het volledig verbouwde wijkcentrum stapte de hele delegatie op de fiets om gezamenlijk een rondje door de wijk te maken langs meerdere projecten. De bewindsman ging er ten slotte officieel mee akkoord dat Overdie de lijst met probleemwijken voortijdig verlaat.

Zelfstandig

Na het bezoek aan Overdie, bezocht Minister Blok ook nog de transitietafel van de regio Alkmaar (Noord-Kennemerland). Deze transitietafel heeft driemaandelijks plaats en dit keer werd het thema langer zelfstandig wonen besproken. Het ‘aanjaagteam langer zelfstandig wonen’ was hier tevens bij aanwezig om te adviseren over een aantal vraagstukken waar men in de regio mee worstelde.

Zowel de minister als het aanjaagteam complimenteerde de regio met de goede inzet. De regio is een voorbeeld voor de rest van het land. De gemeenten zijn aan zet om een duidelijke visie te ontwikkelen, waar andere partners op kunnen bouwen.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen