‘Luchthaven belangrijk voor economie’

Alkmaar profiteert van Schiphol.
Foto: commons.wikimedia.org

De fusie van Alkmaar met Schermer en Graft-De Rijp zorgt ervoor dat de geluidscontour van Schiphol sinds 1 januari binnen de gemeentegrenzen valt. Hierdoor neemt ‘Groot Alkmaar’ sinds deze maand deel aan de omgevingsraad Schiphol.

De omgevingsraad is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van de luchthaven en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. De maatschappelijke aandacht voor de ontwikkelingen op en rond Schiphol en de uitbreiding van het grondgebied vanwege de fusie hebben het college doen besluiten zich bij de raad aan te sluiten.

Naast de omgevingsraad neemt Alkmaar ook deel aan het overleg bestuurlijke regie Schiphol. BRS is een samenwerkingsverband waarin drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) en 43 gemeenten zijn vertegenwoordigd. De gedeputeerde Schiphol van Noord-Holland is voorzitter van de BRS. Het doel van BRS is om de belangen van de regio bij het Rijk en bij de luchtvaartsector te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving.

Economie

De gemeente Alkmaar steunt de ontwikkeling van Schiphol als internationale luchthaven, omdat die van groot belang is voor de Alkmaarse economie. Schiphol genereert veel werkgelegenheid, zowel direct als indirect en levert een positieve bijdrage aan het toerisme in Alkmaar. Veel mensen uit de regio Alkmaar werken ook op of nabij Schiphol.

Naast het economische aspect, is er ook aandacht voor de gevolgen van de nabijheid van Schiphol voor het leefmilieu in Alkmaar. In de gemeente spelen zaken als geluidshinder, fijn stof en de externe veiligheid. “Door deel te nemen in de diverse overlegstructuren kan Alkmaar een bijdrage leveren aan besluitvorming over ontwikkelingen van de luchthaven en optimaal ge├»nformeerd blijven over de afwegingen die worden gemaakt tussen economie en leefmilieu”, aldus het gemeentebestuur.

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen