Duurzame energiecoöperatie regio Alkmaar van start

Vliegende start voor Decra.
Foto: Decra

De duurzame energiecoöperatie regio Alkmaar (Decra) is officieel van start gegaan. Onder toeziend oog van de bestuurders van de vier gemeenten, HVC en de notaris is een deel van de aandelen in de windturbine op het Alkmaarse industrieterrein Boekelermeer overgedragen aan Decra.

Deze windturbine is het eerste duurzame project waarin Decra investeert. De windturbine levert jaarlijks voor ruim 4000 mensen groene energie.

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard en afval- en energiebedrijf HVC willen de duurzame energieproductie in de regio vergroten. Daarom hebben zij in 2014 het stimuleringsfonds Decra opgericht. Dit fonds moet duurzame energieprojecten in de regio aanslingeren en de opbrengsten ervan investeren in nieuwe duurzame projecten.

Alle leden hebben een startbedrag (naar rato van het aantal inwoners) ingelegd en HVC levert daarnaast ook haar brede technologische kennis en ervaring van duurzame energieprojecten in (warmte, biomassa, wind, zon en geothermie).

Met de investering in de windturbine in Alkmaar heeft Decra een vliegende start gemaakt. De opgewekte windenergie levert een rendement die opnieuw kan worden gebruikt (revolverend fonds). Zo realiseert Decra een versnelling in de productie van duurzame energie voor de regio. Decra wil graag dat burgers, bedrijven en lokale energiecoöperaties in de projecten gaan participeren. Op welke manier dat het beste kan, wordt momenteel onderzocht.

Innovatief

Decra is op zoek naar andere innovatieve duurzame projecten in de regio die zij met haar kennis en financiële middelen tot uitvoering kan brengen. Mocht u zo’n project weten, dan kunt u contact opnemen met Monic van Eerden ([email protected]).

De projecten moeten allen bijdragen aan de doelstelling van Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en HVC om in 2020 de CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen. Bij de financiering en deelname in projecten hanteert de Decra een ruime definitie van het begrip duurzaamheid. Aspecten zoals regionale werkgelegenheid en innovatie worden in de afwegingen meegenomen. Zo kan een diversiteit aan duurzame projecten ontstaan.

Reacties

Cookieinstellingen