‘Begroting mogelijk valse voorstelling van zaken’

Gemeentesecretaris af door zijdeur.
Foto: Google Image

Gemeentesecretaris Coen Aalders is op non-actief gezet. “Zijn financiële documenten waren onjuist en onvolledig, waardoor de Alkmaarse begroting voor 2016 gebaseerd is op mogelijk valse voorstelling van zaken.”  

Dat zegt een ingewijde, Volgens hem is begin deze week gemeentelijk personeel ingelicht over de achtergronden van de stille afgang door de zijdeur van de gemeentesecretaris. Dezelfde dag zijn de fractievoorzitters bijgepraat. “Aalders leverde aan het college stukken aan voor de jaarrekening, de lopende financiële zaken en de begroting 2016. Ze bleken van droevige, onvolledige en onjuiste aard. Ook zijn doorrekening van het coalitieakkoord was (daardoor) onjuist, onvolledig en onzorgvuldig.”

Dat de hoogste ambtenaar naar huis is gestuurd, moet volgens deze bron ook politieke consequenties hebben. “VVD-wethouder Peter de Baat heeft de gemeenteraad een begroting laten vaststellen die is gebaseerd op foute, onvolledige en mogelijk valse voorstelling van zaken. Hoewel hij afhankelijk is van de informatie die hem wordt aangereikt, is hij wel bestuurlijk verantwoordelijk.

De conclusie moet zijn dat de wethouder de raad onjuist, onzorgvuldig heeft geïnformeerd en op die politieke doodzonde staat maar een conclusie, dat is opstappen.”

De gemeente wil niet inhoudelijk reageren. Communicatiemedewerker Jelmar Helmhout laat het bij: “Op dinsdag 14 april is gesproken tussen het college en de gemeentesecretaris over de samenwerking. Hieruit is gebleken dat partijen een beëindiging nastreven. Over de aanleiding zullen vooralsnog geen mededelingen worden gedaan.”

 

 

Reacties

Cookieinstellingen