Eerste politieke kop Financegate rolt: wie volgt?

De Baat weg, Dijkman kwam en nu oop vervangers top.
Foto: RTV NH/Tom Jurriaans

Het was onvermijdelijk. Wethouder Peter de Baat is vanavond opgestapt vanwege het tekort van 14,3 miljoen euro. Maar door Financegate kunnen meer politieke koppen rollen, bijvoorbeeld als het aan de PvdA en Seniorenpartij Alkmaar ligt.

Alkmaar ziet zich geconfronteerd met een tekort van 8,3 miljoen in de jaarrekening 2014 en een structureel en dus jaarlijks terugkerend tekort van zes miljoen in de begroting.

Eerder gaf De Baat de schuld aan gemeentesecretaris Coen Aalders en zijn vervanger Jos Krieckaert. Aalders leidde een grote reorganisatie van het ambtenarenkorps en zou voor tien miljoen euro aan externe krachten hebben ingehuurd. De SPA heeft al maanden geleden gewaarschuwd dat dit een groot probleem zou worden, daar werd niet naar geluisterd. Beide topambtenaren zijn door de zijdeur afgegaan.

Meerdere partijen hadden een spoeddebat aangevraagd en een motie van wantrouwen lag al klaar. Nog voor de vergadering van start ging nam De Baat echter het woord en kondigde daarin zijn aftreden als wethouder van de gemeente Alkmaar aan.

“Het college heeft zich begin april beraden op de situatie. Hoewel het college op de kortste termijn maatregelen heeft getroffen, waaronder aanstelling van een tijdelijke directeur bedrijfsvoering, blijf ik politiek verantwoordelijk. Om die reden treef ik af. Met pijn in het hart, dat mag u gerust weten”, aldus De Baat.

Oppositiepartijen als de PvdA en de SPA vinden dat de onderste steen moet bovenkomen in Financegate.  Een onderzoekscommissie lijkt er zeker te komen.

Wordt vervolgd.

Met dank aan RTV NH.

Reacties

Cookieinstellingen