Voorstel om verlies acht ton te nemen

AZ speelt in Alkmaar en traint in Zaanstad binnenkort.
Foto: commons.wikimedia.,org

De juridische strijd over het nieuwe trainingscomplex van AZ lijkt definitief gestreden. De gemeente Alkmaar stelt de raad voor geen bodemprocedure tegen de voetbalclub te voeren en een verlies van acht ton te nemen.

De naam van de gisteren afgetreden wethouder De Baat duikt in dit dossier ook weer op. AZ besloot het jeugd- en trainingscomplex in Zaanstad te bouwen, omdat naar de zin van de vereniging de gemeente Alkmaar en in het bijzonder wethouder De Baat niet meewerkte bij de realisering ervan in Alkmaar.

De gemeente verloor vervolgens het kort geding, waarbij de voornaamste eis was dat AZ verplicht zou worden om door te onderhandelen over de definitieve overeenkomsten.

De gemeente en AZ zijn daardoor in een juridische strijd terecht gekomen. Het college voorziet een lange en kostbare procedure en vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het besluit geen verdere juridische procedures te volgen en de aanloopkosten voor het complex voor eigen rekening te nemen.

Daarbij gaat het om het lieve sommetje van € 808.000. Het voorstel is dit verlies te verwerken in de jaarrekening 2014. Waar al een gat van ruim acht miljoen in zit.

 

Reacties

Cookieinstellingen