30 procent woningen inderdaad opgesplitst

Snaarmanslaan: actie volgt.
Foto: eigen foto

Een deel van de 48 panden in de Spoorbuurt, die in april en mei zijn gecontroleerd, blijkt inderdaad illegaal te zijn gesplitst en bovendien niet te voldoen aan brandveiligheidseisen. De gemeente gaat snel optreden.

Bij de handhaving wordt onderscheid gemaakt in zeer acuut brandonveilige kamerverhuurpanden, en de overige panden die niet voldoen, maar wellicht wel geschikt kunnen worden gemaakt door bepaalde bouwkundige aanpassingen. Dit geldt ook voor de illegale woningsplitsingen. Met alle pandeigenaren gaat de gemeente in gesprek over de brandveiligheidseisen. Zodra zij hieraan voldoen, kan alsnog een omgevingsvergunning voor deze panden worden aangevraagd.

Overlast

De wijkvereniging Op de Rails had vanwege overlast aangedrongen op actie door de gemeente. Met de wijkvereniging is de gemeente in contact over de bevindingen van de controles en het vervolg. Uit de controle van de 48 panden is naar voren gekomen dat circa 30 procent van de panden is vergund. De eigenaren ontvangen bericht dat zij reeds in het bezit zijn van een vergunning en dat dus verdere actie achterwege kan blijven.

Ruim 40 procent van de panden (gesplitst in woningen) is niet vergund en een gedeelte hiervan voldoet op dit moment niet aan de brandveiligheidseisen. Een gedeelte hiervan voldoet niet aan de recent vastgestelde beleidsregel waarborging woon- en leefklimaat bij splitsing woningen. Ongeveer 30 procent van de panden is opgesplitst in kamerverhuur. Bijna alle kamers voldoen niet aan de brandveiligheidseisen. Ongeveer 75% (ruim 60 kamers) hiervan kan ook niet voldoen aan deze eisen. Er is een aantal panden waarop directe handhaving wordt toegepast, vanwege de brandonveilige situatie.

Over de ontwikkelingen houdt de gemeente nauw contact met de wijkvereniging, de buurtbewoners en de pandeigenaren in de Spoorbuurt.

 

Reacties

Cookieinstellingen