Gemeente Alkmaar vermindert CO₂-uitstoot met procent

Foto: Pixabay

Eind november vinden bij de gemeente Alkmaar (de organisatie) en de verbonden partijen audits plaats voor het behalen van het certificaat van de CO₂-prestatieladder. Daarmee toont Alkmaar aan inzicht te hebben in de CO₂-uitstoot van de gehele gemeentelijke organisatie.

Ook toont de gemeente dan aan welke maatregelen genomen worden om die uitstoot te verminderen. De onafhankelijke organisatie NCK voert de controle uit.

De uitstoot bestaat onder andere uit het energieverbruik van de gemeentelijke panden, het brandstofverbruik van het wagenpark en het elektraverbruik van de openbare verlichting. Aan de hand van dit inzicht worden geschikte aanpassingen gezocht om de uitstoot te verminderen. De gemeente Alkmaar wil in 2024 ten opzichten van 2018 59% minder CO₂ uitstoten. In 2019 heeft de gemeente ten opzichte van 2018 de CO₂-uitstoot al met 35% vermindert.

Verbonden partijen
Naast de gemeentelijke panden wordt ook gekeken naar de CO₂-uitstoot van een aantal verbonden partijen binnen de gemeentelijke organisatiegrens, namelijk: Alkmaar Sport, Stadswerk072, het Regionaal Archief Alkmaar, recreatieschap Geestmerambacht, WNK en Halte Werk.

Certificaat
De gemeente Alkmaar wil het CO₂-Prestatieladder certificaat behalen op niveau 3. De CO₂-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus/traptreden. Tot en met niveau 3 gaan organisaties aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en alle bijbehorende projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt ook de CO₂-uitstoot vermindert in de keten en sector.

Tips om energie te besparen
Heeft u goede ideeën om het elektra-, gas- en brandstofverbruik te verminderen? Laat het weten via [email protected]. Ga naar  de CO2 prestatieladder  voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder.

Reacties