Stijging van de Zeespiegel, daling van ons land

Foto:

De zeespiegel langs de Nederlandse kust is in 129 jaar gelijkmatig gestegen, ca 1,9 mm per jaar, in totaal dus circa 24 cm. Als oorzaak wordt genoemd het uitzetten van opwarmend zeewater en het smelten van gletsjers en landijs op Groenland en Antarctica.

Tekst Charles Duijff, Wikipedia, Rijksoverheid, KNMI en waterschappen

Het beheersen van water in Nederland wordt beschouwd als één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Het jaar 2100 is nog ver weg, maar als de berekeningen uitkomen zal de zeespiegel dan tussen 26 en 82 centimeter verder stijgen (KNMI).

Belangrijke rol voor de waterschappen

De waterschappen zorgen voor bescherming tegen overstromingen, voor schoon- en voor voldoende water.

ZIE

Waterveiligheid

Misvatting

Sommigen denken dat de smeltende IJsbergen, zoals die voorkomen in het Noordpoolgebied, zorgen voor stijging van het water. Maar wie zich uit de schooltijd de wet van Archimedes nog herinnert kan dat weerleggen: Het smeltwater van zeeijs vervangt het verplaatste water door de schots en verandert het niveau van de zeespiegel niet! Smeltend zeeijs, zoals in het Noordpoolgebied, levert derhalve geen bijdrage aan de zeespiegel-stijging. Dat ijs drijft op zee en verplaatst net zoveel water als het eigen gewicht…..Het is dus met name het uitzetten van water door opwarming van de aarde, dat gevolgen heeft voor stijging daarvan. foto PixabayAnders is dat met smeltend ijs vanaf het vaste land. Zolang het zich in bevroren toestand op het land bevindt beïnvloedt het de zeespiegel niet…Maar eenmaal gesmolten zoekt dat water de weg naar rivieren en kanalen en vervolgens de weg naar zee. Denk aan o.a. de gletsjers en het landijs op Groenland en Antarctica…

Nederland ligt voor ca. een derde deel onder de zeespiegel. Bij falende dijkbescherming zou met name Noord- en Zuid-Holland onder water komen te staan. De Zuidplaspolder in Zuid-Holland, ligt maar liefst 6,76 m onder Nieuw Amsterdams Peil!. Zie WIKIPEDIA over AMSTERDAMS PEIL

Sinds mensenheugenis voert Nederland al strijd tegen het water. Bron Wikipedia: (…) Dit is niet verwonderlijk, aangezien meer dan de helft van het land vatbaar is voor overstromingen. In het verleden hebben talloze mensen in het land het leven gelaten door de vele overstromingen waarvan de Watersnood van 1953 de laatste grote overstromingsramp is. Hiertegen begon men al vroeg met het opwerpen van terpen en dijken, waarna ontginningen plaatsvonden en later polders werden gevormd. Het resultaat van al deze processen is de huidige geologie van Nederland. (…)

Strijd tegen-, of juist met water kan ook heel leuk en uitdagend zijn. Denk maar aan je jeugdjaren op het strand.  Wat zeg ik jeugdjaren? Daar houdt het niet bij op….. Wat genieten we nog altijd bij het bouwen van forten tijdens eb met uitzicht op de vloed!Bron Wikipedia: (…) De militaire metafoor van strijd tegen het water, waarbij het water als vijand van de mensheid werd gezien, was typerend voor de 19e en een groot deel van de 20e eeuw. Met name kustingenieurs, vaak afkomstig uit de genie, en vertegenwoordigers van bouwfirma’s die de voorgestelde maatregelen wilden uitvoeren, gebruikten deze terminologie om steun te krijgen voor hun visie dat grote infrastructurele projecten nodig waren om de Nederlandse bevolking meer veiligheid te bieden. Het gaat daarbij om een vorm van antropocentrisme die verbonden werd met een optimistische toekomstvisie, waarin groei van kennis, wetenschap en techniek tot oplossingen zou leiden voor ecologische problemen. Het Deltaplan en de uitvoering daarvan ademen de geest van strijd tegen het water. Door de groeiende aandacht voor natuurlijke processen, de onbedoelde effecten van menselijk ingrijpen en de teloorgang van natuurwaarden is er sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw een kentering opgetreden. In hedendaagse termen zouden we eerder over ‘omgang met het water’ spreken. (…)

We koesteren onze kustlijn, we genieten ervan! Weer of geen weer. Zonnen, maar nog veel vaker een ontspannen wandeling. Even je hoofd leegmaken. Voor belangstellenden voor dit zo belangrijke onderwerp over veiligheid en klimaat een aantal website-links met interessante informatie.

Ons vertrouwde K.N.M.I.

De Rijksoverheid

Wist u trouwens

….als we het toch over water hebben, dat ons lichaam ook voor een belangrijk deel (zo’n 55 tot 65 %) uit water bestaat? Die waterhuishouding moeten we ook op pijl houden.. !!

Water en het menselijk lichaam

 

 

 

 

 

 

Cookieinstellingen