Burgemeester Schuurmans Haarlemmermeer: Grote betrokkenheid nodig om samenleving doorstart te laten maken

Foto: Wikipedia / Gem Haarlemmermeer

Voor gemeenten ligt er, nu we steeds meer terugkeren naar het ‘oude normaal’ nog een zeer grote- en belangrijke opgave. Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer sprak woensdag 16 juni tijdens de ochtenduitzending van WNL o.a. haar bezorgdheid uit over verantwoorde nazorg.

Tekst Charles Duijff, bron TV WNL:

Veranderingen in coronatijd:

Haarlemmermeer kent Schiphol, dus de nadelige gevolgen van Covid zijn economisch zeer merkbaar geweest. Heel veel mensen die werkloos thuis zaten. Maar corona betekent vooral ook rouwen om verlies van dierbaren, de verwerking daarvan, veel eenzaamheid bij ouderen, maar óók bij jeugd. Volgens de burgemeester hebben we met z’n allen het nodige te doen, om de samenleving een goede doorstart te laten maken. Wat de werkloosheid betreft, Schiphol voert weer meer vluchten uit, veel mensen boeken hun vakantie in het buitenland en dat zorgt dat de werkloosheid in relatie met Schiphol weer afneemt. Haarlemmermeer heeft naast Amsterdam veel hotelkamers en die staan nog veel leeg. Alles wat met Schiphol samenhangt moet nog op gang komen. Daar zit veel werkgelegenheid. De burgemeester hoopt dat de discussie rondom Schiphol positief uitpakt, want economisch gezien is de luchthaven van nationaal belang. Het betreft niet alleen de werkgelegenheid voor Haarlemmermeer, maar dat geldt voor de gehele randstad.

Nazorg

In elke veiligheidsregio komen iedere week de burgemeesters bij elkaar om over de crisis te praten. Enkele maanden geleden is tijdens die overlegmomenten ook al gestart met voorbereiding over ‘hoe ga je nu de nazorg doen’. De periode die we nu hebben is dus al wel voorbereid. Zorgvuldige- en empathische nazorg is van groot belang voor elke gemeente, c.q. onze samenleving als geheel.

Woensdag 16 juni congres

Vandaag wordt verder gesproken over o.a. die nazorg. Daarbij komen vragen aan de orde over wat nodig is van het Rijk. Wetgeving, middelen, gedegen ondersteuning. Dat zijn echt onderwerpen die besproken moeten worden. Zolang de crisis nog duurt, en totdat de regering heeft aangegeven dat de crisis voorbij is, hebben we nog te maken met maatregelen die stapsgewijs zullen worden afgeschaald. De burgemeester geeft aan dat de mensen ook daarbij de gemeentelijke- en rijkssteun steun goed kunnen gebruiken en dat we dus niet nu al volop bezig kunnen gaan met de nazorg. ‘De mensen hebben ons hard nodig’, zo geeft mevrouw Schuurmans aan.

Kajsa Ollongren

Minister Ollongren zal ook spreken op het congres. Zij vindt dat de gemeenten een cruciale functie hebben in de samenleving. Zij moeten er zijn, ze zijn dicht bij de mensen. De mensen kennen hun burgemeester en weten ook aan welk loket ze moeten zijn. ’t Is heel erg belangrijk dat gemeenten die taak kunnen blijven uitoefenen. Mevrouw Ollongren vindt dat de daarvoor benodigde middelen structureel moeten worden gewaarborgd. (hieronder mevrouw Ollongren)Gemeente krijgen van het Rijk steeds meer verantwoordelijkheden 

Het Rijk verwacht van gemeenten dat diverse taken (bijvoorbeeld WMO, Jeugdzorg) door het lokale bestuur worden uitgevoerd. Dan moeten daarvoor natuurlijk wel voldoende middelen beschikbaar worden gesteld.

Vrijwilligers

Eén van de dingen die mevrouw Schuurmans opviel vanuit onderzoeken over wat corona heeft gedaan met de samenleving, is dat gedurende anderhalf jaar vrijwilligers niet hebben kunnen werken. Onze hele samenleving hangt aan elkaar van mensen die zich op allerlei gebied vrijwillig voor elkaar inzetten. De burgemeester vindt het van groot belang die vrijwilligers weer voldoende mogelijkheden te bieden, van sport tot vrije tijd, noem maar op, hebben we in welke gemeente danook vrijwilligers nodig!

Ongetwijfeld zal het van Rijkswege tijdens het congres vooral om economie gaan, maar zeker zo belangrijk is het welzijn, het welbevinden van de samenleving. Dat is een bestuurstaak die burgemeester Schuurmans en ongetwijfeld ook haar collega’s aan het hart gaat.

Reacties

Cookieinstellingen