Alkmaarse coalitie struikelt over opvang asielzoekers

Foto: Wim Meijer Fotografie

Tijdens de extra raadsvergadering van de gemeente Alkmaar over de opvang van asielzoekers is een motie van wantrouwen aangenomen tegen de wethouders van coalitiepartijen GroenLinks en PvdA. Aanleiding: de partijen hebben coalitiegenoten VVD, CDA en D66 bewust niet betrokken bij de aanvraag voor deze extra raadsvergadering.

(bron: NH Nieuws)

De vergadering, die om 20.00 uur begon, werd afgetrapt met de vraag waarom initiatiefnemers PvdA en GroenLinks geen andere partijen dan ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Leefbaar Alkmaar hebben benaderd over het aanvragen van de extra raadsvergadering.

Hierop reageerde PvdA’er Gijsbert van Iterson Scholten: “Gezien de spoed van de situatie hebben wij besloten om dit op deze manier te doen. Er is geen tijd om te soebatten, het is tijd voor actie.”

John van der Rhee (VVD) nam hier geen genoegen mee en vroeg Ema Najetovic van GroenLinks rechtstreeks of de partijen de coalitiegenoten bewust buiten het initiatief gelaten hadden. Hierop antwoordde Najetovic dat dit inderdaad het geval was. Hierna werd de vergadering voor tien minuten geschorst.

Motie aangenomen

Na de schorsing werd overgegaan tot de motie van wantrouwen. Hierin staat dat “het gebrek aan vertrouwen in samenwerking met de raadsfracties van GroenLinks en PvdA leidt tot het opzeggen van het vertrouwen in de vertegenwoordigers van deze partijen in het college”. Hierbij gaat het om GroenLinks-wethouder Christian Braak en PvdA-wethouder Paul Verbruggen.

CDA, VVD, OPA, D66 en SeniorenPartij Alkmaar zijn voor de motie van wantrouwen. Hoewel Leefbaar Alkmaar, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA tegen de motie stemmen, zijn de partijen die vóór de motie stemmen in de meerderheid. Dit houdt in dat de motie is aangenomen.

Reacties

Cookieinstellingen