Samenwerken aan gezonde leefomgeving in de Schipholregio

Foto: Aangeleverd

Vliegverkeer van en naar Schiphol heeft impact op de leefomgeving van inwoners binnen de negen gemeenten in de regio Alkmaar-BUCH-Haarlem-IJmond. Zo ervaren inwoners geluidsoverlast en gezondheidseffecten door vliegverkeer. Om de leefomgeving binnen deze gemeenten beter te beschermen én te verbeteren, ondertekenden het Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk op 10 oktober een bestuursovereenkomst.

Balans tussen gezondheid en connectiviteit
Om aandacht te vragen voor de overlast van vliegverkeer, werken 56 gemeenten en vier provincies samen. Deze samenwerking heet de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). De bestuursovereenkomst is voor de BRS een belangrijke mijlpaal. Afgelopen jaren zette de BRS in op de balans tussen een gezonde leefomgeving en duurzame (internationale) connectiviteit. De BRS wil dat er naast aandacht voor duurzame connectiviteit vooral ook aandacht is voor een gezonde leefomgeving. Deze balans heeft nu een centrale plek gekregen in de bestuursovereenkomst.

Samenhang tussen ontwikkelingen op land en in de lucht
Werken aan een gezonde leefomgeving kan alleen als ontwikkelingen binnen de luchtvaart, zoals de Luchtruimherziening, ook in samenhang worden bekeken met de opgaven waarvoor het Rijk, provincies en gemeenten staan, zoals woningbouw, stikstof, verbetering luchtkwaliteit, verduurzaming industrie, etcetera. Het gaat hier om lucht- en landzijdige ontwikkelingen. De BRS roept al langere tijd dat deze twee juridisch uit elkaar zijn getrokken, waardoor afgelopen jaren de kwaliteit van de leefomgeving onder druk is komen te staan.

NOVEX Schipholregio
Om de samenhang tussen lucht- en landzijdige ontwikkelingen te herstellen, is de Schipholregio als NOVEX-gebied aangewezen. Dat houdt in dat het Rijk en provincies en gemeenten in de omgeving van de luchthaven, samen invulling gaan geven aan maatregelen om uitstoot en geluid als gevolg van vliegverkeer in de regio te verminderen en tegelijkertijd ruimte te maken voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet.

Basisleefkwaliteit
Negen gemeenten in de regio Alkmaar-BUCH-Haarlem-IJmond werken al jaren samen om vlieghinder op de agenda te houden. De negen gemeenten zijn blij met de ondertekening van de bestuursovereenkomst, maar vinden dat in de uitwerking ervan binnen de NOVEX Schipholregio verscherping nodig is. Samen met de BRS zetten zij in op een robuuste discussie over de basisleefkwaliteit en de rol van luchtvaart daarbinnen, zodat het voor inwoners duidelijk wordt welke mate van hinder zij mogen verwachten van de luchtvaart. Ook moeten gezondheidsadviezen een centrale plek innemen binnen toekomstige ontwikkelingen. Verder moet er een helder instrumentarium komen voor zowel luchtvaart als ruimtelijke ordening. Eenduidig en uitvoerbaar. Instrumenten die daadwerkelijk bijdragen aan de bescherming en verbetering van de kwaliteit van de gezonde leefomgeving van inwoners in de Schipholregio.

Op bovenstaande foto: Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) te midden van de leden van de Bestuurlijke Regie Schiphol, waaronder wethouders van de gemeenten uit de regio Alkmaar-BUCH-Haarlem-IJmond.

Reacties

Cookieinstellingen