Kanker en de (klein-)kinderen

Het MCA.
Foto: commons.wikimedia.org

Medisch Centrum Alkmaar (MCA, Evean en ’t Praethuys houden dinsdag 10 februari een themamiddag voor mensen met kanker en hun naasten over ‘kanker en de (klein-)kinderen’.

Deze bijeenkomst is de zesde van een serie van negen themamiddagen over kanker. De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig, meldt MCA.

De zesde bijeenkomst gaat over ‘kanker en de (klein-)kinderen’. Wat betekent het voor jonge kinderen, pubers en jong volwassenen om een vader, moeder, opa of oma met kanker te hebben? Ze reageren ieder op hun eigen manier. Wat vertel je als je kanker hebt? Welke reacties zijn er te verwachten? Zijn er manieren om hen te helpen? Deskundige mevrouw N. Kleverlaan, psycholoog, begeleidt deze bijeenkomst. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomst vindt plaats van 14 tot 16 uur in ’t Praethuys, Westerweg 50 in Alkmaar. Vanaf 13.45 uur is de zaal open en thee en koffie staan klaar. Het bijwonen van deze middag is gratis. Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van het MCA, telefoon: 072-5483500. Voor deze themamiddag is een minimumaantal van acht personen vereist en een maximum van vijfentwintig.

Reacties

Cookieinstellingen