Boer Teds akkers bloemomrand

Boer Ted strijdt voor schoon water.
Foto: eigen foto

De waterkwaliteit in Noord-Holland is nog niet overal op orde. Boer Ted uit Zuidschermer in de gemeente Alkmaar laat zien hoe dat kan worden verbeterd. Op het erf van de knolselderijteler had de aftrap plaats van het project Samen werken aan schoon water.

De campagne voor verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een initiatief van datzelfde HHNK, vereniging agrarische natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) en provincie Noord-Holland.

De waterkwaliteit in de provincie houdt niet over. In Noord-Holland ligt circa 20.000 kilometer aan watergangen en sloten en dus 40.000 kilometer oevers. Het overgrote deel hiervan is in beheer bij agrariërs.

Zij spelen dan ook een belangrijke rol in de kwaliteitsslag. De boeren kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat rotzooi van het boerenerf naar de sloot spoelt en maatregelen nemen die bijdragen aan een ‘gezonder slootleven’, zoals de aanleg natuurvriendelijke oevers, natuurvriendelijk onderhoud van oevers en sloten en aanleg van bloemrijke akkerranden.

Groenblauw

En dan kom je uit bij het akkerbouwbedrijf van Ted Vaalburg aan de Zuidervaart in Zuidschermer. Boer Ted, zoals iedereen hem kent in de wijde omtrek (onder meer als drummer van een succesvolle coverband), combineert bedrijfsvoering met ‘groenblauwe diensten’.

Heerlijk, helder water.
Heerlijk, helder water.

Vorig jaar heeft hij samen met akkerbouwers in de Beemster, Schermer en West-Friesland deelgenomen aan het project ‘Boeren werken aan schone sloten’. Langs Teds akkers zijn bloemenranden aangelegd. Op deze bloemen komen insecten af die de larven en luizen uit het gewas eten, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en uiteindelijk minder verontreiniging in het oppervlaktewater komt.

De maatregelen zijn innovatief en gaan verder dan wat wettelijk is voorgeschreven aan milieuregels voor boeren. Daarom steunt de provincie Noord-Holland deze actie. Om schoon water te krijgen is het belangrijk dat ook boeren kijken hoe ze het gebruik van waterverontreinigende stoffen kunnen verminderen.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Ik ben heel enthousiast over de inzet van Boer Ted en de andere boeren om kansrijke maatregelen die bijdragen aan schoon water in de praktijk toe te passen in een gezonde duurzame bedrijfsvoering. De maatregelen blijken effectief en ik hoop dat veel boeren zullen volgen.”

Cees Mantel, hoogheemraad: “Met de samenwerking tussen de partijen om de waterkwaliteit te verbeteren doen we veel kennis en ervaring op. Hiermee lopen we vooruit op het nieuwe stelsel van het agrarische natuur- en landschapsbeheer dat in 2016 van kracht wordt. Vanuit Europa is veel geld beschikbaar voor groenblauwe diensten die bijdragen aan de waterkwaliteit. Naast bijdragen van de EU, de provincie en wellicht andere partners, is het hoogheemraadschap zeker bereid om geld te reserveren zodat we gezamenlijk aan de waterkwaliteitsdoelstellingen kunnen werken”.

Knolselderij

Boer Ted en zijn echtgenote Nicoline verbouwen op de helft van hun 230 hectaren grond pootaardappelen. 100 hectaren is voor knolselderij; vijf procent daarvan wordt biologisch – dus zonder kunstmest – geteeld.

Circa 90 procent is export naar met name Oost-Europa. “Knolselderij staat in de top drie van meest gegeten groenten in Roemenië”, weet Nicoline. Zij en haar man willen echter dat Nederland ook aan de knolselderij gaat:  “Een pure, aromatische groente, fris, geen koolhydraten, overal voor en in te gebruiken. Snij er frietjes van, maakt er dipsaus bij en je hebt een lekkere, gezonde knabbel voor bij de tv.”

Een van de manieren om hun product populair te maken is het snert-event, dat afgelopen zaterdag voor de vierde achtereenvolgende keer in en rond de schuur aan de Zuidervaart plaatshad. Ruim 1400 mensen proefden er van de erwtensoep, met de ‘bollen’ van Vaalburg er in, maar ook van tal van andere gerechten met knolselderij. Andere bedrijven presenteerden hun producten op deze streekmarkt.

Voor meer informatie: www.boerted.nl.

 

Reacties

Cookieinstellingen