Kans op verwoestende overstroming 1 op 1000

Help, Alkmaarder verzuipt.
Foto: PublicDomainPictures

De kans op een verwoestende overstroming in Alkmaar is groter dan 1 op de 1000 per jaar. De beschikbare evacuatietijd is maar een dag, oftewel: vrijwel niemand kan weg.

Verontrustende informatie, zo op de vroege ochtend.  ‘Te danken’ aan Overstroom ik?, een initiatief van Rijkswaterstaat, de ministeries van infrastructuur en milieu en veiligheid en justitie, de veiligheidsregio’s,  waterschappen en het Deltaprogramma.

Dat gaat zo. Je klikt http://t.co/cV4HcXCsnW aan, voert je postcode in en dan lees je de waterhoogte in je buurt af. In mijn geval, Oudorp (gemeente Alkmaar) is de waterhoogte 1,0 meter. Wat betekent dat? Verder klikken. En dan komt het slechte nieuws. ‘De kans op een verwoestende overstroming in dijkring Noord-Holland (dijkring 13) is groter dan 1 op de 1.000 per jaar’.

‘Ga je weg of blijf je?’, vraagt Overstroom ik? vervolgens.

Mijn God, eerst maar even wachten tot de hartkloppingen over zijn voordat ik verder lees.

‘Bij een dreiging op een overstroming heb je twee keuzes: blijven of weggaan. De natuurlijke reactie is weggaan, maar soms is blijven beter’.

O ja? Leg uit.

‘Bij een dreigende overstroming zal de veiligheidsregio je adviseren over blijven of weggaan. Dit advies hangt af van de drukte op de wegen en de beschikbare tijd om te evacueren. Of je wel of niet het gebied tijdig kunt verlaten, wordt mede bepaald door de voorspelbaarheid van weer- en waterstanden. Deze zijn onzeker’.

Weet ik nog niet veel. Verder de ellende in.

‘De beschikbare evacuatietijd is 1 dag. Vrijwel niemand kan weg’.

Help.

‘Als de overstroming binnen 1 dag verwacht wordt, kan vanwege extreme wind vrijwel niemand dit gebied tijdig verlaten, voor de overstroming’.

Help, help.

‘Een evacuatie kan totaal onverwacht komen. Soms is er tijd om te evacueren na een overstroming. Bij evacuatie in het rivierengebied is vaak meer tijd beschikbaar dan in het kustgebied. Langs de kust en de grote meren is er vaak minder tijd door de combinatie van wind en getij. In de Randstad is evacuatie extra lastig vanwege de grote hoeveelheid mensen die woont in een relatief klein gebied’.

Blub, blub, blub.

 

Reacties

Cookieinstellingen