Werk ‘met hinder’ moet in maart zijn afgerond

Aanleg fietspad vanaf morgen.
Foto: eigen foto

De Zeswielen-vernieuwing gaat vanaf morgen de volgende fase in. Het fietspad aan de waterkant wordt aangelegd, en het kruispunt Zeswielen-Frieseweg-Rekerdijk aangepast. Tijdens laatst genoemde werkzaamheden is dit kruispunt volledig afgesloten met bouwhekken.

Autoverkeer kan de omleidingsroutes volgen, die gelden van 23 tot en met 27 februari. In de maand maart heeft de afronding plaats, Dan wordt de definitieve rode toplaag op het nieuws fietspad langs de Hoornse Vaart aangebracht.

Hinder

Morgen, 9 februari, start de aannemer met de aanpassing van de verhardingen en verkeersgeleiders aan de kant van het water van het kruispunt Zeswielen-Frieseweg-Rekerdijk. Het verkeer ondervindt in die periode enige hinder van de werkzaamheden, maar er vinden in die periode geen afsluitingen plaats. Tijdens de werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Op 23 februari begint de aanpassingn van de verhardingen en verkeersgeleiders aan de kant van het tunneltje Rekerdijk. Gedurende deze periode wordt het kruispunt op de Zeswielen met bouwhekken volledig afgesloten voor al het verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Dit betekent dat al het doorgaande verkeer, dat normaliter van dit kruispunt gebruik maakt, wordt omgeleid.

De afsluiting duurt van 23 februari  7 uur tot uiterlijk vrijdag(-avond) 27 februari. Voor alle verkeersstromen geldt dat de omleidingsroutes met borden worden aangegeven. Ook staan er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verkeersregelaars

De buslijnen 3 en 4 van Connexxion, die normaliter via de Frieseweg gaan, rijden in de laatste week van februari via Overstad, via Kwakelkade, Noorderkade en over de Drechterwaard. Van daaruit vervolgen zij hun normale route. De haltes aan de Frieseweg en de Zeswielen worden verplaatst naar respectievelijk Kwakelkade en Drechterwaard. Informatie over de omleidingen is beschikbaar op www.connexxion.nl.

In maart volgt de voltooiing. De aanleg van de definitieve rode toplaag op het nieuwe fietspad langs de Hoornse Vaart staat dan ook op de planning. Het is echter mogelijk dat dit door weersomstandigheden toch op een later tijdstip gebeurt.

Tot in maart hinder.
Tot in maart hinder.

Reacties

Cookieinstellingen