Vier jaar voor verkrachting Michelle Mooij  

Dna van Ian A. gevonden.
Foto: pixabay.com

De Alkmaarse rechtbank heeft de 31-jarige Ian A. vrijgesproken van de moord of doodslag op zijn vriendin Michelle Mooij. Wel krijgt hij vier jaar, een jaar meer dan geëist, voor verkrachting, mishandeling en bedreiging van de 24-jarige Alkmaarse vrouw. A. moet direct de cel in.

Michelle Mooij werd op 17 januari 2010 levenloos, hangend aan een koord aan het plafond, aangetroffen in haar woning waar ze de avond en nacht voorafgaand samen met haar vriend A. was. De rechtbank moest in deze zaak beoordelen of A. verantwoordelijk is voor haar dood dan wel of hij haar heeft mishandeld. Voorts of A. haar die bewuste nacht heeft verkracht en op een eerder moment bedreigd.

Cruciaal

De cruciale vraag voor de beoordeling door de rechtbank van wat heeft plaatsgevonden in de nacht van 16 op 17 januari 2010 was, hoe Michelle Mooij om het leven is gekomen. Was er sprake van zelfdoding? Had verdachte haar daartoe gedreven? Had verdachte een rol gespeeld in haar dood en haar verhangen? Was ze door een andere oorzaak om het leven gekomen en daarna opgehangen door verdachte of een ander?

Al deze scenario’s zijn onderzocht. Op basis van de rapporten van twee pathologen en het andere forensisch onderzoeksmateriaal komt de rechtbank tot het oordeel dat de werkelijke doodsoorzaak – al dan niet verstikking door verhanging – niet onomstotelijk kan worden vastgesteld. “Er is niet met voldoende zekerheid vast te stellen dat Michelle Mooij door verhanging om het leven is gekomen.  Evenmin kan worden vastgesteld of er een andere doodsoorzaak is geweest en zij daarna is verhangen. Dat betekent dat meerdere scenario’s als doodsoorzaak mogelijk blijven”, aldus de rechters.

Michelle Mooij.
Michelle Mooij.

Het vonnis gaat verder: “Afgezien hiervan biedt het dossier onvoldoende bewijs voor betrokkenheid van A. bij haar dood. Om die reden kan alleen vrijspraak volgen voor de beschuldiging van moord of doodslag. Een aan verdachte te wijten zelfdoding kan evenmin worden vastgesteld. Ook hier volgt dus vrijspraak.”

Bewijs

Het rechtscollege vindt daarentegen dat er voldoende bewijs is om A. te veroordelen voor verkrachting van Michelle Mooij in de nacht van 16 op 17 januari 2010. Op het levenloze lichaam van Michelle zijn sporen van geweld aangetroffen die volgens de deskundigen vier tot zes uur voor haar dood zijn ontstaan.  De patholoog heeft vastgesteld dat er in de uren voorafgaand aan haar overlijden anaal seksueel contact heeft plaatsgevonden.

Op haar lichaam is sperma aangetroffen dat matcht met het dna-profiel van verdachte en er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van genetisch materiaal van een ander persoon. Nu deze forensische bewijsmiddelen onderbouwen dat A. die nacht seksueel contact heeft gehad met Michelle Mooij en A. seksueel contact in die nacht ontkent gebruikt de rechtbank zijn kennelijk leugenachtige verklaring voor het bewijs.

Daarnaast heeft de rechtbank in de uitspraak opgenomen dat A. in 2007 is veroordeeld voor verkrachting, mishandeling en bedreiging van Michelle Mooij. Deze feiten pleegde hij indertijd terwijl hij onder invloed verkeerde van drank en cocaïne. A. heeft verklaard dat hij ook in de periode voor het overlijden van Michelle in een “coke-snuifritme” zat.

Mishandeling

De rechtbank acht niet bewezen dat A. Michelle Mooij stelselmatig heeft mishandeld, maar ziet wel voldoende bewijs voor drie mishandelingen door hem gepleegd in 2008, 2009 en in de nacht van 16 op 17 januari 2010. A. heeft erkend dat hij in de nacht van haar dood ruzie met haar had en haar heeft geslagen. Tot slot acht de rechtbank bedreiging van Michelle in 2009 bewezen. Hij had gedreigd haar in brand te steken met terpentine en “haar huis in fik te steken met haar er in”.

A. krijgt daarvoor vier jaar cel. “Allereerst gelet op de ernst van de feiten, door A. gepleegd tegen zijn vriendin. Maar ook omdat  A. – na eerdere veroordelingen – tegen alle adviezen in behandelingen heeft afgebroken terwijl hij verslaafd was aan drank en drugs. A. wist dat zijn gedrags- en verslavingsproblematiek negatieve invloed op hemzelf had maar ook op zijn relatie met Michelle. Toch is hij weer gaan samenwonen met haar en teruggevallen in zijn oude patroon van middelengebruik.”

De rechtbank heeft  in zijn nadeel meegewogen dat A. door zijn proceshouding nauwelijks inzicht heeft willen geven in zijn persoon en wat hem dreef bij het plegen van de strafbare feiten. Daardoor is het slagen van een behandeling en de kans op herhaling moeilijk in te schatten. De rechtbank heeft slechts in beperkte mate rekening gehouden met het tijdsverloop in deze zaak omdat de feiten te ernstig zijn.

De rechtbank komt tot een hogere strafoplegging dan de aanklager eiste. “Voor het zwaarste feit, de verkrachting, staat al 24 maanden, terwijl hier sprake is van anale verkrachting van een levensgezel in de huiselijke sfeer. Maar ook de persoon van verdachte, de ernst en frequentie van de mishandelingen en de bedreiging en de eerdere veroordelingen rechtvaardigen een hogere straf.”  De vorderingen van de nabestaanden tot vergoeding van reis- en telefoonkosten zijn toegewezen, alsmede een bedrag van € 16.832,32 aan advocaatkosten.

Gevangenneming

De rechtbank beveelt  tenslotte de onmiddellijke gevangenneming van A. nu door de bewezen verklaarde verkrachting de rechtsorde ernstig is geschokt. Het gegeven dat Michelle Mooij in diezelfde nacht een niet natuurlijke dood is gestorven en de rechtsorde ook daardoor reeds geschokt is geraakt, doet daaraan niet af.

Reacties

Cookieinstellingen