‘Woonlasten structureel omlaag’

Gemeentesecretaris af door zijdeur.
Foto: Google Image

De woonlasten in de gemeente Alkmaar gaan structureel omlaag, reserves zijn voorzien voor eventuele tegenvallers uit de decentralisaties en het gros van de ideeën en wensen uit het coalitieakkoord is doorgerekend. ‘Duurzaam financieel evenwicht komt naderbij’, roepen burgemeester en wethouders.

Maandag 23 maart wordt de programmabegroting 2015-2018 in de gemeenteraad besproken. Het is de uitwerking van de werkbegroting die vorig jaar oktober werd aangeboden en waarbij de wethouders financiën van de inmiddels gefuseerde gemeenten graft-De Rijp, Schermer en Alkmaar beloofden:’De gemeente Alkmaar gaat een financieel gezonde start beleven’.

De financiële gevolgen van het coalitieakkoord ‘Het wordt zomer’ zijn ingevoegd en doorgerekend. Nog steeds beleeft Alkmaar een financieel gezonde start, aldus het college.

Risico

“De tijden zijn wel spannender geworden voor gemeenten”, zegt wethouder Peter de Baat. “We hebben hogere inkomsten én hogere uitgaven doordat we taken van rijk en provincie hebben overgenomen. Dat vergroot het risico op tegenvallers die in zo’n geval meteen heel fors kunnen zijn. Maar de situatie ziet er voor Alkmaar behoorlijk gunstig uit.”

Er is vijf miljoen euro gereserveerd om tegenvallers in de decentralisaties op te kunnen vangen. “Tegelijkertijd lukt het ons om in deze periode de woonlasten structureel omlaag te brengen, te investeren in veiligheid en drie jaar op rij een miljoen extra uit te trekken voor de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). En we slagen erin om met een fors kleinere organisatie de Alkmaarder steeds beter op maat van dienst te zijn.”

 

Reacties

Cookieinstellingen