Om crematorium naar rechter

Hier moet omstreden crematorium komen.
Foto: eigen foto

“Heel kwalijk.” Zo noemt voorzitter C. Barten van de stichting behoud historisch landschap Bergen-Egmond-Schoorl de wijze waarop de gemeente Alkmaar een crematorium tussen Alkmaar enerzijds en Egmond en Heiloo anderzijds er doordrukt. De bestuursrechter zal er aan te pas moeten komen.

’70 % korting’ staat er op de ruiten van tuincentrum De Hoef, aan de zogenoemde Westrand van Alkmaar. Ex-tuincentrum, want de ondernemer heeft zoals lang geleden aangekondigd, de stekker er uit getrokken en de grond verkocht aan een projectontwikkelaar. De gemeente Alkmaar en uitvaartverzekeraar Monuta vonden het de geschikte plek voor een crematorium.

Zo moet het er komen uit te zien.
Zo moet het er komen uit te zien.

Er kwam een prachtige tekening met een futuristisch gebouw – drie ‘amfitheaters’ waarvan de hoogste zeventien meter is – en de gemeenteraad ging medio vorig jaar vrijwel unaniem akkoord met de komst ervan. De provincie Noord-Holland gaf ook haar zegen.

Aanvechtbaar

Alles in kannen en kruiken, leek het. Tot de stichting behoud historisch landschap Bergen-Egmond-Schoorl (voorheen zelfstandig, nu alle gemeente Bergen) officieel bezwaar aantekende. De gang naar de rechter is onvermijdelijk als Alkmaar niet op haar schreden terugkeert, valt op te maken uit stichtingsvoorzitter Barten. “Want de procedure die Alkmaar heeft gevolgd, is juridisch aanvechtbaar.”Anders gezegd, het kan echt niet wat ze op het stadhuis aan de Langestraat hebben bedacht voor het grotendeels groene gebied dat de stad van de dorpen (Heiloo en Egmond), duinen en strand scheidt.

Barten: “Ten eerste heeft Alkmaar geen enkel overleg gepleegd met de omliggende gemeenten, zoals Bergen en Heerhugowaard. Twee: in 2010 is een structuurvisie voor het gebied aangenomen, waarin staat dat ‘als het tuincentrum verdwijnt, de openheid van het landschap moet worden hersteld. Dat besluit wordt met de komst van het crematorium met voeten getreden. Wat heet, waar tien meter als maximale bouwhoogte geldt, wordt er zeven meter bovenop geplakt.”

Op de derde plaats heeft de gemeente, volgens Barten, de provincie op onjuiste wijze voor het karretje gespannen. “De adviescommissie ruimtelijke ordening van de provincie heeft slechts de informatie van de projectontwikkelaar en de goedkeuring van de raad onder ogen gekregen. De zienswijze van diverse groepen die tegen zijn, zoals bewoners van Heiloo, is niet voorgelegd. Op basis  van onvoldoende inzicht heeft de provincie daarop positief gereageerd.”

Genoeg

Tenslotte heeft Alkmaar geen gedegen onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van een crematorium in de gemeente. “Want in Heerhugowaard en Schagen zijn al crematoria. Is dat niet genoeg? Ik vind het al met al een heel kwalijke gang van zaken.” Barten denkt dat Alkmaar wil scoren. “Elk college van B en W wil graag in de boeken komen met een mooi project of gebouw. Zeker dat in Alkmaar, dat het nieuwe trainingscomplex van AZ graag in de Westrand had gewild, maar de voetbalclub naar Zaanstad ziet verhuizen. En het Medisch Centrum Alkmaar verhuist naar Heerhugowaard.”

'Openheid moet terug na vertrek De Hoef.'
‘Openheid moet terug na vertrek De Hoef.’

Reacties

Cookieinstellingen