Gemeente Alkmaar komt met sluitende begroting 2020

Foto: Wim Meijer Fotografie/Pixabay

De gemeente Alkmaar presenteert aan de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2020. De begroting voor 2020 sluitend te krijgen was een lastige opdracht geeft wethouder Financiën Pieter Dijkman aan.

De gemeentefinanciën zijn voor bijna alle Nederlandse gemeenten de afgelopen jaren steeds onzekerder geworden. Waar het Rijk geld overhoudt op de Rijksbegroting, worden gemeenten door het Rijk gekort op de uitkering uit het gemeentefonds. Een onhoudbare situatie. Alkmaar wees, samen met andere gemeenten, de afgelopen maanden de VNG en de Tweede Kamer met klem op deze onwenselijke weeffout.

Wethouder Pieter Dijkman

Grote opgaven
Alkmaar staat de komende jaren voor grote opgaven. De bouw van 15.000 duurzame woningen in de Kanaalzone, de energietransitie en de verduurzaming van de gemeente en de transformatie van het sociale domein. In deze programmabegroting maakt Alkmaar daarom extra middelen vrij voor:

✓ Versnelling van de woningbouw

✓ Alkmaar Fietst / Rode Loper voor fiets en voetganger

✓ Schuldhulpverlening

✓ Uitvoering amendement “De Digitale deur op slot”

✓ Volumegroei en prijsaanpassing Jeugdzorg

✓ Volumegroei en prijsaanpassing maatschappelijke ondersteuning

✓ Aanvulling reserve sociaal domein

✓ Cultuur (poppodium, kaasmuseum, broedplaatsen)

✓ Klimaatverandering

✓ Verduurzaming (vastgoed, zonnepanelen)

✓ Verbetering van de schuldpositie

Daarnaast zijn er ook nog andere uitdagingen, zoals het recent door de Raad van State gewezen zogenoemde “PAS- of stikstofarrest”. Het arrest heeft voor zeker 18.000 bouw- en ontwikkelingsprojecten in Nederland directe consequenties door ernstige vertraging in de uitvoering. De gemeenten, waaronder dus ook Alkmaar, zijn momenteel in afwachting van een nieuw handelingskader van het Rijk.

Ondanks de lastige opgaven geeft het college met deze begroting verder invulling aan het coalitie-akkoord “Alkmaar aan zet”. We zetten stappen in de woningbouw, de energietransitie en de maatschappelijke zorg. Dit alles – ondanks de onvoorspelbaarheid van de bijdragen van de rijksoverheid – binnen een verantwoord financieel kader met instandhouding van de kwaliteit van de maatschappelijke voorzieningen voor onze inwoners én verantwoorde gemeentelijke lastendruk

Wethouder Pieter Dijkman

Reacties

Cookieinstellingen