In vijf maanden naar een Sportakkoord Alkmaar

Foto: Wick Natzijl - aangeleverd

Vorig jaar sloot een groot aantal partijen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg met de minister van Sport, Bruno Bruins, het Nationaal Sportakkoord. Dit akkoord heeft als doel de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten en daarmee de sport te versterken.

In navolging van het Nationale Sportakkoord worden er ook in Alkmaar stappen gezet om te komen tot een lokaal maatschappelijk sportakkoord.

Ted van der Bruggen
De komende vijf maanden stelt een door de Vereniging Sport en Gemeenten voorgedragen sportformateur in Alkmaar een lokaal sportakkoord op. De onafhankelijke formateur, Ted van der Bruggen, benadert hiervoor de komende maanden een groot aantal sportorganisaties en maatschappelijke instellingen. Hij begeleidt het proces op weg naar een Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar dat in maart 2020 op tafel moet liggen.

Ted van der Bruggen stelt: “Het akkoord  bestaat uit een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, de gemeente en het bedrijfsleven over de sport in Alkmaar in de nabije toekomst. Het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar verbindt mensen en organisaties en zet aan tot samenwerken en uitvoering. Een breed gedragen sportakkoord moet inspireren, prikkelen en uitdagen, aansluiten bij lokale ambities en veel partijen kansen bieden.”

Afgelopen week kregen de sportverenigingen tijdens de Wieler3Daagse een toelichting op de plannen van de sportformateur. De sportformateur stelt: “Ik heb er vertrouwen in dat met de inbreng van alle sportbetrokkenen in de stad er gekomen zal worden tot een concreet manifest, met een richtinggevend toekomstbeeld met praktisch uitvoerbare en inspirerende maatregelen”.

‘Van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord’
Het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar biedt nieuwe kansen voor alle sportaanbieders én voor alle organisaties en instellingen die belang hebben bij een goed en gevarieerd aanbod van sport en bewegen. Op dinsdag 26 november is iedere betrokkene bij de avond ‘Van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord’ van harte welkom in de kantine van Zwemvereniging DAW (bij Zwembad de Hoornse Vaart). Daarvoor is aanmelden een must; ook kunt u uw wensen en ambities voor het lokaal sportakkoord reeds bespreken met de sportformateur; hij is te bereiken via [email protected].

Reacties

0