Kwaliteit in De Nieuwpoort en De Palatijn op orde; Stichting NiKo niet langer onder verscherpt toezicht

Foto: Stichting NiKo

Ruim een jaar nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Stichting NiKo onder verscherpt toezicht stelde is geconcludeerd dat de kwaliteit bij de organisatie nu op orde is.

Stichting NiKo is een organisatie in Alkmaar die wonen, thuiszorg en welzijnsdiensten aan ouderen levert. De Stichting heeft twee woonzorglocaties in Alkmaar: De Palatijn en De Nieuwpoort.

In september 2019 werd de thuiszorgorganisatie voor een half jaar onder verscherpt toezicht geplaatst in verband met tekortkomingen op gebied van deskundigheid, kwaliteit en veiligheid. In april werd het verscherpt toezicht met een half jaar verlengd. Dat had alles te maken met de coronacrisis. Omdat Stichting NiKo in het voorjaar de deur moest sluiten voor bezoek, kon ook de inspectie niet controleren hoe het er voor stond met de geleverde kwaliteit.

Nu hebben de inspecteurs van de IGJ echter weer een bezoek af kunnen leggen en is er in de beide locaties van Stichting NiKogezien dat er hard is gewerkt en er zichtbare verbeteringen tot stand zijn gebracht. Alle onderdelen die zijn onderzocht zijn beoordeeld met een goed of een ruime voldoende.

Er is door Stichting Niko hard gewerkt aan een verbeterslag in de wijze van rapporteren in de cliĆ«ntdossiers. Ook is er ingezet op het verbeteren van het methodisch werken en de multidisciplinaire samenwerking. Stichting NiKo is dan ook erg trots op alle medewerkers dat er zo’n mooi resultaat is behaald.

Reacties