Regio: Voorbereiding omstreden kap Schoorlse Duinen gestart, ondanks gang naar rechter

Foto: NH Nieuws Anne Klijnstra

SCHOORL – De voorbereidingen voor de omstreden kap van een deel van het Dr. Van Steijnbos in de Schoorlse Duinen zijn vandaag begonnen, ondanks dat er op het laatste moment nog een kort geding is aangespannen. Stichting Duinbes wil de kap van de dennen koste wat kost voorkomen.

Bron NH Nieuws:

“Bomen moeten plaatsmaken voor een dode zandbak.”

Dat zegt Paul de Wild van de stichting. NH Nieuws was vandaag bij de start van de voorbereidingen. Zo zijn er stippen op de bomen gezet, welke blijven staan en welke het veld moeten ruimen, en is begonnen met de snoei van struiken en jonge boompjes om paden vrij te maken waar de rooimachines straks overheen gaan rijden. De voorbereidende snoei is dus al begonnen, ondanks dat er een kort geding gepland staat voor aanstaande donderdag. Daarin hoopt de stichting Duinbes dat de rechter de snoei en kap verbied, omdat de noodzaak voor de kap niet is aangetoond.

Stuifzand

Staatsbosbeheer wil de 7,6 hectare (15 voetbalvelden, red.) dennen van het Dr. Van Steijnbos ruimen omdat het als ongewenst windscherm fungeert, waardoor het ontstaan van duingrasland en stuifduin in de weg zit. “We kappen slechts 0,8 procent van het totale oppervlak aan bos in de Schoorlse Duinen”, rekent projectleider Boukelien Bos van Staatsbosbeheer voor.

Stichting Duinbes betoogt dat de bossen zo’n 90 jaar geleden juist zijn aangeplant als windscherm. “Om de dorpen, boeren, burgers en buitenlui te beschermen tegen stuifzand”, stelt Paul de Wild van de stichting. “Dus het is heel raar dat dat allemaal weer weg moet om plaats te maken voor een dode zandbak.”

Niet alleen de stichting Duinbes heeft zich de afgelopen jaren verzet tegen de kap van de bomen in de Schoorlse duinen. Zo bevocht de Duinstichting tot aan de Raad van State de kap. Maar probeerde ze ook via een burgerinitiatief de provincie Noord-Holland (opdrachtgever van de kap, red.) tot inkeer te brengen. Uiteindelijk resulteerde dat burgerinitiatief in een compromis: de voorgenomen kap van drie andere bossen in het duingebied van Schoorl zijn van de kaart. Het Baaknolbos, Leeuwenkuilbos en Frederiksblink lijken voorlopig gered. Alleen het Dr. Van Steijnbos sneuvelt, maar niet in z’n geheel. Er wordt 20 procent van dit bos  gekapt. Daarna wordt door Staatsbosbeheer in samenspraak met belanghebbenden, de stichtingen en omwonenden bekeken of de kap het gewenste effect heeft en wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. “Als er geen bos is, wat komen de mensen hier dan doen? Zandsnuiven? Dat is niet de bedoeling”

Kees de Bakker, duinstichting:

Nadat de Duinstichting zich had neergelegd bij de gedeeltelijke kap van het Van Steijnbos probeert zij nu van het duingebied een Nationaal Park te maken. “Dit geeft meer grandeur, maar niet gegarandeerd meer bescherming”, geeft Kees de Bakker van de stichting toe. “Maar we willen wel dat de 2,5 miljoen mensen die hier jaarlijks komen zich happy voelen. Als er geen bos is, wat komen ze dan doen? Zandsnuiven? Dat is niet de bedoeling.”

De provincie Noord-Holland is bekend met de ‘Park-plannen’ van de stichting, maar is daar geen voorstander van. “Er moet breed draagvlak voor zijn”, laat een woordvoerder van gedputeerde Esther Rommel weten aan NH Nieuws. “Dus naast inwoners en betrokken organisaties moet ook de gemeente er achter staan. Daarnaast moet er geld beschikbaar voor zijn – het is een behoorlijke kostenpost – en dat geld, dat is er niet.”

Sinds een paar jaar ligt de portefeuille natuur en dus ook de beslissing over gebieden aanwijzen als Nationaal Park bij de provincie. In Noord-Holland zijn Texel en Kennemerland Nationale Parken

Zie ook twee video’s op NH NIEUWS

 

Reacties