Gemeenten scheppen ten onrechte negatief beeld van mijnOnlineloket

Emir Arazov, jurist van mijnOnlineloket
Foto: mijnOnlineloket

Eerder plaatste Nieuws.nl een persbericht van de Gemeente Alkmaar waarin werd ‘gewaarschuwd’ voor de diensten van mijnOnlineloket.nl, onderdeel van StatEmpire B.V. en bekend van mijnUrgentie.nl. Door dit bericht is ten onrechte een negatief beeld ontstaan van de dienstverlening van dit bedrijf.

Na de publicatie door meerdere gemeenten waaronder de gemeente Alkmaar en op Alkmaar.Nieuws.nl heeft de redactie contact gehad met de jurist van dit bedrijf, de heer Emir Arazov, die het volgende duidelijk maakte:

De heer Arazov brengt ons onder de aandacht dat bij de geldende aanvragen een aan de gemeenten gemandateerde bestuursrechtelijke taak wordt uitgevoerd. Dit betekent dat het handelen en alles wat aan deze taak gelieerd is, valt onder de reikwijdte van het bestuursrecht.

De gemeenten hebben door zelf zeer vergaand en zonder enige wettelijke of feitelijke grondslag te hebben gewaarschuwd voor mijnOnlineloket om daarna geen contact op te nemen met ons loket, handelen zij in strijd met de Awb. Aan rechtzoekenden komt het wettelijk recht toe bij het doen van een aanvraag een gemachtigde in te schakelen. Dit geldt ook voor het aanvragen van bijvoorbeeld een uittreksel uit het Bevolkingsregister.

De waarschuwing van de gemeenten geeft duidelijk blijk van het feit dat zij de wettelijke rechten die aan rechtzoekenden toekomen ofwel niet kennen, ofwel niet respecteren, beiden zijn even kwalijk. De gemeente is gehouden om bij een bestuursrechtelijke taakvervulling u aan de wet te houden en conform de wet te handelen.

De wetgever heeft het invoeren van dit artikel breed en ruim beraadslaagd en het nodig gevonden dit recht aan een ieder toe te kennen. Het is niet aan een gemeente om dit recht te beperken of te ontnemen. Niet iedereen is in staat om, om wat voor reden dan ook, zelf een aanvraag in te dienen ofwel kiest men ervoor om daar een professionele organisatie voor in te schakelen.

Ook wijst Emir Arazov ons op de uitspraak van de Rechtbank te Rotterdam van 10 september jl. (welke is bijgevoegd) waarin gelijke handelingen door de gemeente Rotterdam voor de rechter reden is geweest om de Gemeente Rotterdam op de vingers te tikken. Hierin heeft ons bedrijf nadrukkelijk gelijk gekregen.

Door een waarschuwing te uiten brengen deze gemeenten onze klant volledig in de war, doet de gemeente de klant onjuist voorlichten en ontneemt zij aan onze klant een aan haar toekomend wettelijk recht. Laten we duidelijk zijn, geen enkele gemeente staat niet boven de wet en kan zij niet door het geven van verkeerde informatie en ongefundeerde beschuldigen aan ons adres, een door de wetgever uitgebreid behandelde en wettelijk verankerde recht die aan een ieder toekomt, inhoudsloos maken.

De heer Emir Arazov vertelt dat er bij de gemeenten veel klachten binnenkomen aan zijn loket en dat burgers klagen over trage afhandeling en eindeloze formulieren waardoor aanvragen te ingewikkeld zijn geworden. Volgens de heer Arazov is mijnOnlineloket om verandering te brengen in dit systeem, en is zijn team van juristen nodig om ervoor te zorgen dat de burger het recht toekomt, welke hen is toebedeeld.

Reacties

Cookieinstellingen