Extra onlinebijeenkomsten in kader Alkmaars Preventieakkoord

Foto: Aangeleverd

In het voetspoor van het Nationaal Preventieakkoord zal er aan een Alkmaars Preventieakkoord gewerkt worden. Onlangs vonden online vijf kick-off bijeenkomsten plaats. De belangstelling was zo groot dat er nu nog een extra onlinebijeenkomsten worden georganiseerd. Het aanmelden voor de extra online informatiebijeenkomsten is eenvoudig via de website.

De gemeente Alkmaar onderschrijft in haar onlangs uitgebrachte ‘Agenda Alkmaar Gezond’ de nationale ambities om het roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht te verminderen. Echter, Alkmaar zet nog breder in. Alkmaarse ambities als ‘Gezond, veilig en kansrijk opgroeien’, ‘Voldoende bewegen’ en ‘Alkmaarders staan positief in het leven’ laten zien waar Alkmaar aan wil werken.

Naast de inwoners van Alkmaar wordt een groot aantal Alkmaarse maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, fondsen, sportverenigingen en -bonden en de gemeente uitgedaagd om de ambities te onderschrijven. Inwoners en organisaties worden gevraagd om met ideeën te komen waarmee aan de ambities tegemoet zal worden gekomen. Daarna zullen projecten tot stand worden gebracht waarbij samenwerking tussen inwoners en organisaties gestimuleerd wordt; deze projecten dienen bij te dragen aan de realisering van de Alkmaarse ambities.

De preventieformateur Ted van der Bruggen, hij ondersteunde Alkmaar eerder naar het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar, begeleidt het proces. De komende maanden zal hij zorgdragen voor een integrale aanpak; organisaties van verschillende maatschappelijke sectoren worden met elkaar in contact gebracht. Nadat gezamenlijke ambities zijn onderschreven zal dit jaar gewerkt worden aan de totstandkoming van projecten die Alkmaar nog meer gezondheid moeten bezorgen. Deze projecten, met een subsidie van het ministerie van VWS wordt een financiële stimulans geboden, kunnen een looptijd hebben tot en met 2023.

Alle ins en outs over de totstandkoming van het Alkmaars Preventieakkoord zijn te lezen op de website www.alkmaarspreventieakkoord.nl . Natuurlijk wordt alles toegelicht tijdens de extra bijeenkomsten op 9 april, 10.00 uur, en 12 april om 19.30 uur.

De preventieformateur stelt de komende maanden alles in het werk om in contact te komen met inwoners van Alkmaar en lokale organisaties. Hij maakt graag duidelijk hoe ieder kan bijdragen om de ambities te realiseren en hoe daarbij hulp kan worden gekregen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via een button op de website. De nieuwsbrief ‘Alkmaars Preventieakkoord’ zal tot 2024 verschijnen en zal het Alkmaarse proces begeleiden.

Reacties

Cookieinstellingen