Gemeente Alkmaar vraagt sportaanbieders projecten voor Maatschappelijk Sportakkoord

Foto: Wim Meijer Fotografie

In Alkmaar gaat in juli 2021 de tweede ronde van het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar van start. Sportaanbieders die een bijdrage willen leveren aan de lokale invulling van het sportakkoord kunnen hun aanvraag tot 20 juni inleveren. Zij horen dan uiterlijk eind juli of hun project is toegekend. Het aanvraagformulier, als ook de voorwaarden, het proces, tips en good practices staan op www.alkmaarsport.nl/sportakkoord.

In 2020 is in het Alkmaar het Nationale Sportakkoord vertaald naar het Maatschappelijke Lokale Sportakkoord. Dit lokale Sportakkoord heeft als doel dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Vanuit de Rijksoverheid ontvangt gemeente Alkmaar hiervoor jaarlijks een bijdrage.

Hoewel de uitvoering van de eerste ronde van het lokale maatschappelijk sportakkoord nog in volle gang is, gaat de aanvraagprocedure van de tweede ronde 2021-2022 al van start. Een aantal van de succesvolle projecten uit 2020-2021 zal worden gecontinueerd, maar ook andere sportaanbieders kunnen een aanvraag indienen. De projecten dienen aan te sluiten bij één of meerdere ambities van het Nationaal Sportakkoord. Ook dient er sprake te zijn van een samenwerking, mag het project nog niet gestart zijn en moet dit in 2021-2022 worden uitgevoerd en afgerond. Zowel kleine als grote projecten kunnen worden ingediend, waarbij de gevormde kerngroep tot een verdeling zal komen waarin een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van ambities en doelgroepen wordt nagestreefd.

Wie nog even wil overleggen of op zoek is naar samenwerkingspartners, kan contact opnemen met de lokale coördinator van het sportakkoord Nikita Rutte, via [email protected] of 06-43040990.

Reacties

Cookieinstellingen