Jaarlijks minimaal 2000 nieuwe woningen in regio Alkmaar

Foto: Wim Meijer Fotografie

De gemeenten in regio Alkmaar gaan tot 2030 per jaar minstens 2000 nieuwe woningen bouwen. Het merendeel wordt gebouwd binnen stedelijk gebied en zoveel mogelijk in de buurt van trein- of grote busstations.

Dat staat in het Woonakkoord Regio Alkmaar dat de provincie en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest onlangs hebben gesloten. Ook de Woningmakers (regionale marktpartijen) steunen de gemaakte afspraken.

Gedeputeerde Cees Loggen (Wonen): “De regio Alkmaar is heel diverse en een fijne plek om te wonen en werken. Hier zijn veel betaalbare, duurzame en goed bereikbare woningen nodig, met behoud van de prachtige omgeving. Daar zetten wij ons als provincie en gemeenten samen voor in.”

Genoeg woningen
In Regio Alkmaar is een tekort aan woningen. Daarom gaan de gemeenten en provincie het bouwen van nieuwe huizen versnellen. Om aan de vraag te voldoen is het nodig dat er jaarlijks minimaal 2000 woningen worden gebouwd. Deze opgave staat voor de komende jaren centraal. De gemeenten gaan samen nog afspraken maken over het aandeel betaalbare woningen.

Om jaarlijks 2000 huizen te kunnen bouwen, moeten er ruim voldoende bouwplannen zijn voor de periode tot 2030. Daarom gaan de regiogemeenten, provincie en de Woningmakers extra bouwkansen inventariseren.

Sterke steden, krachtige kernen
Regio Alkmaar gaat de nieuwe woningen en bedrijven zoveel mogelijk bouwen op locaties binnen de steden en kernen, en in de buurt van treinstations. Bijvoorbeeld ‘Alkmaars Kanaal’ (langs het Noordhollands Kanaal in Alkmaar) en in het stationsgebied van Heerhugowaard. De mogelijkheden om in het landelijk gebied te bouwen zijn beperkt.

Voor senioren komen er woonvormen tussen thuis wonen en wonen in een verpleeghuis. Daarmee willen de gemeenten stimuleren dat senioren op tijd verhuizen naar een passende woning.

Zonnepanelen op daken
De gemeenten willen meer toekomstbestendige huizen bouwen, die energieneutraal zijn en aangepast aan het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld door op alle daken zonnepanelen te plaatsen. Ook zetten de gemeenten in op een gezonde en schone leefomgeving, met natuur in de buurt. Bij alle nieuwbouwprojecten is circulair bouwen (met herwinbare grondstoffen en materialen) het uitgangspunt.

Wethouder Paul Verbruggen (Alkmaar): “Het woningtekort in de regio is zo groot dat niemand het probleem alleen op kan lossen. Bouwen, bouwen, bouwen is het motto van het Alkmaarse college, maar dat kan alleen versneld in samenwerking tussen gemeenten, provincie, het Rijk en de ontwikkelaars.”

Wethouder Paul Slettenhaar (Castricum): “In De BUCH willen we de komende jaren duizenden woningen bouwen. Een goed voorbeeld daarvan is Zandzoom in Limmen en Heiloo. Daar komen ongeveer tweeduizend huizen. Uiteraard houden we rekening met het landschap, dat moet in stand blijven.”

Reacties