Burgemeester Anja Schouten reikt ere-insigne uit aan mevrouw Marie Louise (M.L.) Citroen

Op zondagmiddag 22 augustus 2021 reikte burgemeester Anja Schouten het Alkmaarse ere-insigne in goud uit aan mevrouw Maria Louise (M.L.) Citroen. Mevrouw Citroen verrichtte ruim 25 jaar meerdere prestaties die van zeer grote maatschappelijke waarde waren voor Alkmaar.

Foto’s en film Charles Duijff. Klik op onderstaande foto’s voor uitvergroting.

De uitreiking van het ere-insigne door burgemeester Schouten vond plaats tijdens haar afscheidsreceptie in de Alkmaarse Synagoge aan de Hofstraat 17 in Alkmaar. Sinds 1997 is mevrouw Citroen de voorzitter van Stichting Alkmaarse Synagoge. Samen met twee andere dames heeft zij de stichting opgericht. Zij zorgden er voor dat de synagoge weer in handen kwam van de Joodse gemeenschap. In het openingsfilmpje spreekt burgemeester Anja Schouten haar toe en wordt het insigne uitgereikt door een familielid. Natuurlijk hoort er een prachtig boeket bloemen en een oorkonde bij.In 1952 werd de synagoge verkocht aan de Baptistengemeente. Door het grote doorzettingsvermogen van mevrouw Citroen vond op 23 december 2009 de overdracht plaats van de oude synagoge. Na een intensieve renovatie werd de synagoge op 15 december 2011 heropend. Hierdoor werd een monumentaal historisch pand met een beladen historie in Alkmaar in ere hersteld.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst werd een indrukwekkende brief voorgelezen (zie filmpje hieronder)

Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar

Om de continuïteit van de synagoge te waarborgen en het Joods leven in Alkmaar een impuls te geven, werd het Joods kerkgenootschap opgericht. Een grote wens van mevrouw Citroen. De nieuwe Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar is de vaste gebruiker van de synagoge.

Diverse taken

Mevrouw Citroen zet zich ook nu nog op meerdere vlakken in voor de synagoge. Zij onderhoudt
– contacten met overheden en instanties;
– organiseert diensten in de synagoge;
– kookt samen met andere vrijwilligers maaltijden voor de sjoelgangers;
– Behartigt de belangen van de Joodse gemeenschap in Alkmaar e.o.;
– geeft aandacht aan bestrijding van antisemitisme en racisme door educatie;
– ontvangt groepen scholieren en verzorgt educatieve projecten over de Holocaust aan deze groepen.

Door haar inzet is de synagoge een culturele- en maatschappelijke plaats in Alkmaar. In 2016 ontving zij daarvoor van toenmalig burgemeester Piet Bruinooge een Koninklijke Onderscheiding.

Momenteel is mevrouw Citroen een actief deelnemer en adviseur in de klankbordgroep die zich bezig houdt met het namenmonument voor de Holocaustslachtoffers in Alkmaar.

Hieronder in willekeurige volgorde beeldmateriaal van een gedenkwaardig afscheid Een kleindochter van mevrouw Citroen

Reacties

Cookieinstellingen