Geen raam, wel betalen: kan dat?

Geen kamer, wel leges betalen.
Foto: eigen foto.

Kamerverhuurder Frans Snel betaalt de gemeente 448 euro leges per jaar voor een peeskamer op de Achterdam, die niet open mag van diezelfde lokale overheid. De belastingrechter moet nu beslissen of dit rechtvaardig is.

Snels advocaat Vera Platteeuw heeft de slepende kwestie voorgelegd aan de rechter, die op 4 mei uitspraak doet. Centrale vraag is of de gemeente kosten in rekening mag brengen voor de door haar geweigerde aanvraag van een exploitatievergunning voor een vierde raam in het pand Achterdam 3-5.

“Nee, dat mag niet”, heeft de raadsvrouw in eerdere instantie gezegd, “In deze kwestie is immers op 9 januari 2013 het bestemmingsplan Achterdam voor Achterdam 3-5 vernietigd en geldt een bestemmingsplan van meer dan 35 jaar oud.”

Actualiseren

Op 1 juli 2008 is een nieuwe wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Hierin wordt bepaald dat voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan dat ouder is dan tien jaar geen leges meer geheven mogen worden. In het overgangsrecht is een termijn opgenomen van vijf jaar om gemeenten de gelegenheid te geven oudere bestemmingsplannen te actualiseren. “Die periode van vijf jaar liep af per 1 juli 2013. Dit betekent dat bij aanvragen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan na 1 juli 2013 geen leges meer geheven mogen worden.”

De gemeente stelt dat een aanvraag om een exploitatievergunning voor een kamer geen dienst is die verband houdt met het bestemmingsplan. ‘Alleen een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op bouwen, slopen en aanleggen hoeft niet betaald te worden’, is de mening op het stadhuis.

Platteeuw: “En daarom ben ik naar de rechter gestapt. Want de gemeente heeft in eerste instantie de kamer geweigerd op grond van het bestemmingsplan. Nu er geen strijdige situatie meer is, is de kamer geweigerd op basis van de algemene plaatselijke verordening (APV), vanwege dreigende overlast. Dit laat echter onverlet dat de aanvraag wel getoetst wordt aan het bestemmingsplan, dus is het een dienst die daarmee verband houdt en kun je dus geen leges innen.”

Snel is woedend over het ‘gedraai’. De verhuurder van nu zeventien kamers was de afgelopen jaren ‘vaste gast’ in het paleis van justitie in Alkmaar en bij de Raad van State in Den Haag. Hij moet vechten voor zijn rechten en inkomen, “omdat burgemeester Piet Bruinooge mij, maar ook mijn collega’s en de prostituees het leven zuur maakt sinds hij is aangetreden in 2007.”

 

Reacties

Cookieinstellingen