Rechtbank wil ‘uw’ mening weten

Beviel Alkmaarse rechtbank?
Foto: commons.wikimedia.ml

De Alkmaarse rechtbank vraagt vanaf deze maand aan betrokkenen hoe zij de gang van zaken in de rechtszaal en het gerechtsgebouw hebben ervaren. De bedoeling is dat rechters en bodes waar mogelijk hun voordeel doen met opmerkingen.

Mensen die zich bij de rechtbanken in Alkmaar, maar ook in Haarlem of Den Haag melden, wordt gevraagd of zij na afloop van de rechtszaak bereid zijn een online vragenlijst in te vullen. Als zij instemmen, krijgen ze na afloop door een onafhankelijk onderzoeksbureau de vragenlijst gemaild. Particulieren én professionals, zoals advocaten en deurwaarders, wordt gevraagd mee te doen. Pas als de uitspraak in de betreffende zaak is gedaan, gaan de antwoorden naar de rechter.

Straf

Bij de rechtbank Noord-Holland (de samenvoeging van Alkmaar en Haarlem) gaat het om kanton- en strafzaken. In de hofstad wordt feedback gevraagd over bestuurs-, handels- en familie- en jeugdzaken. In de vragenlijst staan ook meer algemene vragen over de dienstverlening. Is bijvoorbeeld goed aangegeven in welke zaal de rechtszaak is waar zij voor komen? En worden advocaten voldoende ondersteund bij hun werk?

De vragenlijst is een aanvulling op het onlangs uitgevoerde klantwaarderingsonderzoek. Dat onderzoek geeft inzicht in de algemene mate van tevredenheid over de dienstverlening door gerechten. De vragenlijst, die tot eind april kan worden ingevuld, moet meer specifieke informatie opleveren.

Reacties

Cookieinstellingen