56 openbare elektrische laadpalen in gemeente

Uitbreiding van het warmtenet.
Foto: HVC/warmtenet

Alkmaar wekt bijna twee keer zoveel duurzame energie op als gemiddeld in het land. Dat staat in de evaluatie van het Alkmaars Energieprogramma.

Eind 2011 heeft de gemeenteraad van Alkmaar het energieprogramma vastgesteld. Na 3,5 jaar zijn resultaten van het duurzaamheidsprogramma geëvalueerd. Er is voornamelijk ingezet op duurzame mobiliteit, uitbreiding van het warmtenet van HVC, werk aan de duurzaamheid van de bestaande stad, opwekking van duurzame energie en bewustwording bij de inwoners over het goed omgaan met energie.

Mobiliteit

De afgelopen jaren is er veel bereikt op het gebied van duurzame mobiliteit. Zo zijn er nu 56 openbare elektrische laadpalen voor auto’s. De komende jaren is het streven om meer dan het dubbele aan laadpalen te plaatsen. Ook zijn er nu twee groengastankstations in Alkmaar gerealiseerd (industrieterrein Boekelermeer en aan de Bestevaerstraat) en rijden er ook duurzame auto’s rond van de gemeente en Stadswerk072.

Het warmtenet van HVC breidt zich ook fors uit. Inmiddels heeft het warmtenet een lengte van twaalf kilometer en in totaal worden op dit moment 2850 woningequivalenten voorzien van warmte uit de afvalenergiecentrale. Uiteindelijk kan het warmtenet zo’n 10.000 woningen en bedrijven in Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk van duurzame warmte voorzien.

Er wordt op verschillende manieren duurzame energie opgewekt in Alkmaar. Onder meer met windmolens, de bio-energiecentrale bij de HVC, vergisting van GFT-afval bij HVC en zonnepanelen bij particulieren en bedrijven. Alkmaar wekt op dit moment acht procent duurzame energie op tegenover het landelijk gemiddelde van 4,5 procent. De duurzame energiecoöperatie regio Alkmaar (Decra) heeft hier ook een rol in gehad. Decra ondersteunt duurzame initiatieven en heeft onlangs nog een windturbine gerealiseerd op de Boekelermeer.

Rembrandtkwartier

Waar veel winst valt te behalen, is de bestaande stad. Veel woningen kunnen energiezuiniger worden gemaakt. Zo zijn er in het Rembrandtkwartier 55 woningen voorzien van spouwmuurisolatie.

Een belangrijk aspect is ook de bewustwording van omgaan met energie en duurzaam leven. Om dit waar te maken, is de hulp van inwoners, bedrijven en instellingen nodig. De afgelopen vier jaar is er dan ook actief ingezet op het vergroten van de bewustwording van inwoners, bedrijven en instellingen. Zo zijn er verschillende initiatieven uit de samenleving gestimuleerd en heeft de gemeente zelf ook campagnes gevoerd zoals ‘Kost je weinig energie’.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen