Journalist staat terecht voor belediging

Gemeentesecretaris af door zijdeur.
Foto: Google Image

De Alkmaarse journalist André Hoogeboom (60) moet terechtstaan voor belediging van de Onafhankelijke Partij Alkmaar. Volgens Hoogebooms advocaat Babur Beg kan dit voor de drie ‘OPA-slachtoffers’, de burgemeester en de commissaris van de koning in Noord-Holland vervelend uitpakken.

Hoogeboom is een van de drijvende krachten achter GO!72, dat onder meer een uitgaansmagazine uitgeeft . Verder is er de website www.go72.nl, waarop Hoogeboom in november 2013 de OPA nazitrekjes toedichtte. ‘De stank uit het plaatselijke gemeentehuis begint zich te verspreiden over heel Nederland. Het begint hier  te ruiken naar nazi-toestanden.’

Schilder

Cultuurwethouder Anjo van de Ven zou zich schuldig maken aan Kultuurkamerpraktijken door slechts ‘kunst van vroeger toe te staan’.  Ook werd opgemerkt dat fractievoorzitter Ben Bijl in het dagelijks leven huisschilder is, net zoals Hitler (zonder diens naam te noemen) korte tijd, en gehint naar de geruchten over de drankzucht van economiewethouder en OPA-voorman Victor Kloos.

OPA en burgemeester Piet Bruinooge namens het college deden aangifte. Daarop besloot Hoogeboom in december 2013 zijn excuses aan te bieden aan de OPA: “De vergelijking met de nazi’s was niet zo handig. Daardoor sneeuwde de intentie ook onder. Er is wel de hoop dat alle commotie de aandacht vestigt op het falend gemeentebestuur.” Dat GO!72 niets moet hebben van OPA, is ook te lezen in de artikelen voor, tijdens en rond de jongste gemeenteraadsverkiezingen (die een grote overwinning werden voor OPA).

..Maar niet 'Je suis André'...

..Maar niet ‘Je suis André’…

De aangiftes bleven staan en het openbaar ministerie besloot tot vervolging. De recherche verhoorde Hoogeboom, die daarop de om zijn scherpe tong en bijtende humor bekende Amsterdamse advocaat Babur Beg in de arm nam. Beg probeerde ettelijke keren de opsporingsinstanties er toe te bewegen deze ‘zaak van niks’ te seponeren, maar tevergeefs.

Beg: “We willen dit helemaal niet. Hier is sprake van een journalist die met gebruikmaking van de vrijheid van meningsuiting een kwestie aan de kaak stelt.” Op onder meer Twitter verwijzen collega’s van Hoogeboom daar ook naar. Ze vragen zich af hoe het college van B en W van Alkmaar het durft om naar aanleiding van de aanslag in Parijs wel ‘Je suis Charlie’ te roepen, maar intussen een plaatselijk journalist wil laten bestraffen, omdat hij zijn mening heeft geuit. Zie bijvoorbeeld (https://twitter.com/Karelcavia/status/553601722216878080?s=03).

Bezwaarschrift

De raadsman heeft een bezwaarschrift tegen de dagvaarding van Hoogeboom ingediend. De Alkmaarse rechtbank beslist maandag (19 januari) om 9 uur achter gesloten deuren of die beschuldiging van belediging juridisch in de haak is. Om 10 uur gaan dan de deuren open, voor een regiezitting. Daar zal Beg vragen om getuigen op te roepen. Dat zijn behalve de drie OPA-leden ook de burgemeester en CdK Remkes.

“Wethouder Kloos heeft met Remkes ruggespraak gehouden of er wel of niet aangifte moet worden gedaan. Bruinooge is geen partij, maar doet toch aangifte. Volkomen opgeblazen, maar mijn cliënt lijdt er wel schade door. Nou, ze komen ook niet onbeschadigd uit het getuigenbankje.”

Freelance journalist Arie van Westerop, opererend onder de naam citywatcher cheesetown, zal het proces-Hoogeboom met grote aandacht volgen. Want Van Westerop zit in een soortgelijk schuitje. “Ik heb het OM nog niet op mijn nek, maar ben mijn job als gemeenteraadsverslaggever bij de lokale omroep Alkmaar Centraal kwijt door toedoen van OPA. Omdat ik in de ogen van Kloos cs onwelgevallige dingen had gezegd, dreigde die partij niet meer te adverteren bij Centraal,  als ik aanbleef. De omroep is daarvoor gezwicht.”

Kultuurkamer

Richard van der Veen, hoofdredacteur van Alkmaar Centraal, ontkent ten stelligste dat OPA of wie dan ook druk heeft uitgeoefend om Van Westerop te wieberen. “Arie brandde op sociale media politici helemaal af en moest dan een paar dagen later diezelfde mensen voor onze microfoon halen. Dat kon niet. Ik heb hem een andere functie aangeboden, maar daar heeft hij nooit op gereageerd. Nu loopt hij overal te roepen dat hij is kaltgestellt door de Kultuurkamer van de gemeente Alkmaar, voorgezeten door Kloos.”

Een politicus van een andere fractie in de Alkmaarse gemeenteraad verklaart echter ‘uit eerste hand’ te weten dat de leiding van de omroep wel degelijk is gezwicht onder de druk van OPA.  Babur Beg reageert geschrokken: “Wat een beerput zeg. Zelfs al is maar de helft waar. Dan is het nog schandalig. Intimidatie en chantage als beleid?” OPA heeft tot nu toe niet gereageerd op ‘de affaire-Van Westerop’.

Maandag proces wegens belediging.
Maandag proces wegens belediging.

 

Reacties

Cookieinstellingen