55+

Koninklijke Onderscheiding voor Frits van Wieringen, voormalig voorzitter C.O.R. Tata Steel

Foto: Charles Duijff

Op woensdag 8 september werd de heer F. (Frits) van Wieringen door Koning Willem-Alexander benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten reikte de onderscheiding aan hem uit tijdens zijn afscheidsreceptie in het Van der Valk Hotel Akersloot.

De heer Van Wieringen is sinds november vorig jaar met vervroegd pensioen. Vanwege de coronamaatregelen werd zijn afscheidsreceptie uitgesteld tot nu. Tijdens zijn carrière heeft hij altijd zijn stem laten horen. Vanaf 1976 was hij kaderlid van de FNV. Vanuit die rol was
hij het eerste aanspreekpunt voor collega’s bij vragen over werk en inkomen en behartigde hij hun belangen.

Hieronder afbeeldingen van Frits van Wieringen in actie (Wim Meijer Fotografie) Tata Steel

In 1999 stapte hij over van DSM naar Hoogovens IJmuiden, nu Tata Steel. Daar werd hij in 2000 benoemd tot voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Europese Ondernemingsraad (EOR). In 2006 werd hij bestuurslid van de Stichting MultiNationale Ondernemingsraad Overleggen. Vanaf 2003 was hij al in de oprichtingsfase bij deze stichting betrokken.

Diverse aanwezigen spraken de heer van Wieringen toe tijdens de afscheidsbijeenkomst

Onder hen oud directeur Tata Nederland Theo Henrar, Marius Jonkhart (Raad van Commissarissen Tata Steel Nederland) Henrik Adam (Topman Tata Steel Europe), Mathi Bouts (Voorzitter St. Multinationale Ondernemingsraden Overleg), Gerrit Idema (voorz. Europese Ondernemingsraad en Vize VZ Centrale ondernemingsraad.

De sprekers werden geïntroduceerd door mevrouw Cinta Groos, tevens opvolgster van Frits. (Voorzitster Centrale Ondernemings Raad)Belangrijk voor werkgevers en werknemers

Zowel in Nederland als internationaal staat de heer Van Wieringen hoog aangeschreven. Hij was altijd een volwaardige gesprekspartner, die vasthield aan een duidelijke lijn. Hij kon schakelen op allerlei niveau’s, begreep de verschillende culturen en hield de belangen van zowel werkgever als werknemer in het oog. Hij voerde robuust inhoudelijk overleg en dwong hiermee respect af. Er werd naar hem geluisterd. Met al zijn kwaliteiten heeft hij dan ook heel wat bereikt. Voor hemzelf en voor meer dan 10.000 collega’s van Tata Steel, die de dupe dreigden te worden van fusies, maatschappelijke ontwikkelingen en slechte bedrijfsresultaten. Maar ook voor de werkgevers en de ondernemingen, wiens belangen op voorhand niet altijd dezelfde leken. Hij leverde een grote bijdrage aan een betere verstandhouding binnen de driehoek van medezeggenschap, raad van bestuur en de raad van commissarissen. De heer Van Wieringen heeft medezeggenschap op een hoger niveau gebracht en zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De heer Van Wieringen leverde ook een bijdrage aan het behoud van de werkgelegenheid en het voortbestaan van Tata Steel in Nederland. Dit leverde hem met de Centrale Ondernemersraad van Tata Steel in 2019 ook al de 3D-Award op. Een prijs die staat voor Dialoog, Duurzaamheid en Diversiteit. Een prestigieuze prijs die hoog staat aangeschreven. Hij zag als een van de eersten het belang van een duurzame samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen en zette dit onderwerp op de agenda. Allemaal voor het voortbestaan van de bedrijven en de werkgelegenheid. (hieronder Frits en echtgenote) Hieronder een kersverse Officier in de Orde van Oranje Nassau (rechts Alkmaarse burgemeester Anja Schouten) Officier in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van Wieringen deed dit op geheel eigen wijze en daarbij bleef altijd zichzelf. Authentiek en met plezier in zijn werk. Voor al zijn werk ten bate van de samenleving, heeft het Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander behaagd om de heer Van
Wieringen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Spel met aanwezigen (collega’s etc) met vragen waarbij een winnaar overbleef die het meest wist over Frits van Wieringen

Wie zijn vuist opstak na een vraag mocht blijven staan of juist gaan zitten. Uiteindelijk bleef 1 persoon als winnaar over De redactie van Nieuws.nl feliciteert de heer van Wieringen van harte met de koninklijke onderscheiding en wenst hem samen met zijn echtgenote en alle betrokkenen nog een lang en gezond leven toe. Hieronder een voormalig collega van Frits die extra in de bloemetjes werd gezet

 

Reacties