Gemeente Alkmaar en Water, Land & Dijken stimuleren de biodiversiteit op het boerenerf

Foto: Landschapsbeheer Water, Land & Dijken

Het boerenerf is een plek waar veel leven van het boerenland samenkomt. Daar liggen ook kansen om meer biodiversiteit te creëren en de plattelandsnatuur te versterken. Gemeente Alkmaar gaat, in samenwerking met agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken, hier een stimulans aan geven met het project ‘biodiversiteit op het boerenerf’. Daarvoor worden  boerenerven binnen de gemeente Alkmaar gezocht. Water, Land en Dijken gaat de coördinatie en uitvoering verzorgen.

Biodivers erf
Insecten, egels, vleermuizen, tuinvogels en boerenzwaluwen zijn soorten die veel voorkomen op het boerenerf. Met maatregelen als nestkasten, vleermuiskasten, bloemrijke overhoekjes, (fruit)bomen en heggen kun je een nog betere leefomgeving creëren voor deze erfbewoners.  Allemaal maatregelen die niet heel ingrijpend zijn maar direct een stimulans geven aan de biodiversiteit.

Boerenerven gezocht
Als u agrariër bent, binnen de gemeente Alkmaar, en het leuk vindt om meer biodiversiteit op uw erf te creëren dan kunt u zich aanmelden via [email protected] (ook voor niet-leden van Water, Land & Dijken). Een veldcoördinator van Water, Land & Dijken komt bij u langs om een erfscan uit te voeren. Wat is er al aan biodiversiteit op het erf en met welke maatregelen zou het beter kunnen worden? Daarna wordt er een advies opgesteld en kan de uitvoering van de gekozen maatregelen plaatsvinden; het planten van  (fruit)bomen, het plaatsen van nestkasten of het aanleggen van een haag. Er zijn verschillende mogelijkheden. De materialen en planten worden (tot een maximum) beschikbaar gesteld vanuit het project.

Samenwerking met stichting Landzijde
Voor de uitvoering van diverse maatregelen gaan Water, Land & Dijken en de gemeente Alkmaar samenwerken met zorgboerderijen van stichting Landzijde. Deze stichting heeft als ambitie om activiteiten te stimuleren die een bijdrage leveren aan natuurbeheer en biodiversiteit en die door de cliënten uitgevoerd kunnen worden. Zij kunnen bijvoorbeeld voor dit project nestkasten maken en plaatsen bij de boeren.

Meer informatie: www.waterlandendijken.nl.

Reacties

Cookieinstellingen