PvdA’er pleit voor vertrouwen in politie

Gestolen spullen achtergelaten.
Foto: eigen foto

De PvdA in Alkmaar pleit bij monde van gemeenteraadslid Hester Veenhuijsen voor rust en vertrouwen in de politie.

Naar aanleiding van de jongste berichten op alkmaar.nieuws.nl over de tientallen inbraken in Oudorp en, als reactie van inwoners daarop, de roep om een buurtwacht, schreef Hester – ‘Ook zelf inbraakslachtoffer’- op de site www.pvdalkmaar.nl het volgende stuk:

“Is er in Alkmaar sprake van een ‘criminaliteitsgolf’ of kijken degenen die roepen om extra maatregelen en het instellen van een burgerwacht te veel Amerikaanse politieseries? In Oudorp zijn er in de maand december 14 inbraken gepleegd. Daarnaast zijn er nog 2 pogingen tot inbraak bekend.

Voor de Alkmaarse VVD is dit reden om op te roepen tot het inzetten van extra maatregelen in de vorm van (mobiel) cameratoezicht en het extra inzetten van handhavers: stadswachten. Deze handhavers dienen dan bij voorkeur uitgerust te zijn met pepperspray en een wapenstok om ‘serieus’ invulling te geven aan hun taken. Tegenstanders van deze maatregelen worden daarbij weggezet als linkse softies, die niet door hebben hoe ernstig de situatie in de stad is.

Het coalitieakkoord dat op 2 januari 2015 in de Alkmaarse gemeenteraad is besproken omvat een stevige paragraaf veiligheid waarin bovengenoemde maatregelen zijn opgenomen. Een aantal partijen heeft een reactie gegeven op het coalitieakkoord. De PvdA heeft in haar reactie aangegeven genuanceerd te willen kijken naar de veiligheidsproblematiek en vindt voornoemde middelen vooral symboolpolitiek.

Ook zijn we van mening dat er goed gekeken moet worden naar de feiten. Is het een feit dat er in 2014 meer inbraken zijn gepleegd dan in voorgaande jaren? Klopt het wel dat er meer geweldsdelicten gepleegd zijn? Of is het op deze wijze agenderen van deze serieuze problematiek toch een manier om handig misbruik te maken van angstgevoelens bij burgers? Ik heb nog geen antwoord op deze vragen maar zal zeker op zoek gaan naar de achterliggende feiten en de maatregelen die inmiddels zijn ingezet om te voorkomen dat er geredeneerd wordt vanuit de onderbuik.

Ervaring

Is de Alkmaarse PvdA dan tegen veiligheid? Uiteraard niet. Er zal geen politieke partij zijn die de veiligheid van burgers niet hoog in het vaandel heeft staan. De impact die een misdrijf kan hebben op burgers is niet te onderschatten. Ik kan hier uit ervaring over meepraten, mijn huis is helaas een van de genoemde 14.

Natuurlijk moeten burgers zo goed mogelijk beschermd worden tegen misdrijven. Om dit optimaal te kunnen doen is de handhavende macht in het leven geroepen. Dat is de politie. De enige macht die gelegitimeerd gebruik mag maken van geweld als dit noodzakelijk is. Het is helemaal niet verkeerd om gebruik te maken van toezichthouders en handhavers. Er zijn genoeg situaties waarin dit noodzakelijk is gebleken, denk aan grote evenementen en denk aan de preventieve werking die er van uit kan gaan ten opzichte van bijvoorbeeld winkelroof.

'Heb vertrouwen in politie.'
‘Heb vertrouwen in politie.’

Handhavers doen hier goed werk en zijn getraind om zonder het gebruik van geweld op te treden wanneer dit moet. Het geweldsmonopolie moet wat de PvdA betreft echter een monopolie blijven, en ligt dus in handen van de politie. Burgers moeten immers ook beschermd worden tegen ongelegitimeerd gebruik van geweld en schending van de privacy. Zodra dit gaat schuiven is het belang van burgers ook in het gedrang.

Preventie

Dan terugkomend op de vermeende inbraakgolf en de soms verschrikkelijke misdrijven met grote gevolgen waar ondernemers mee te kampen hebben. Had de inzet van de middelen zoals deze in het coalitieakkoord en in de media genoemd zijn geholpen? Helaas denk ik van niet. Wat wel kan helpen is alertheid van burgers en een goede preventie. En vooral ook wanneer de daders zo snel mogelijk opgepakt worden. En daar hebben we de politie voor.”

'Veel gelegenheid in te breken' (Kasteellaan).
Kasteellaan en omgeving: werkterrein inbrekers.

 

Reacties

Cookieinstellingen