Mensen met smalle beurs de dupe

'Ouderen en minder bemiddelden slecht geïnformeerd.
Foto: commons.wikimedia.org

Minder bemiddelde en oudere inwoners van Alkmaar dreigen financieel de dupe worden van falende informatie over hun ziektekostenverzekering. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) trekt daarom aan de bel bij het gemeentebestuur.

Speciaal voor mensen met een smalle beurs is de goedkope zorgverzekering Univè gemeentepakket ontwikkeld. Oudere Alkmaarders en inwoners van de gemeente met een minimuminkomen krijgen de basisverzekering, met de aanvulling genaamd compleet.

“Daar is nu een probleem ontstaan”, aldus SPA-fractievoorzitter Arie Epskamp. “Deze mensen hebben van Univé een nieuw gemeentepakket compleet toegezonden gekregen, als zij in 2014 ook zo’n polis hadden afgesloten.”

“Echter, Univé noch de gemeente Alkmaar heeft de verzekerden actief benaderd met het advies over te gaan naar het pakket compleet plus. Deze aanvullende verzekering dekt  het eigen risico (375 euro per jaar) af, voor slechts € 3,65 premie per maand meer.”

“Deze verzekerden zijn dus uit onwetendheid niet overgestapt naar de Pluspolis met vergoeding van het eigen risico. In deze verzekering is ook een deel  bijzondere bijstand begrepen.”

De SPA heeft nu vragen over deze kwestie gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. “Bent u bereid om de verzekerden alsnog gericht te benaderen? En wilt Univé dringend verzoeken om een coulante opstelling, als de verzekerden alsnog willen overstappen naar compleet plus?”

seniorenpartijalkmaarlogo1-11

 

Reacties

Cookieinstellingen