Restauratie zes vensters in noordtransept Grote Kerk Alkmaar 

Foto: Wim Meijer Fotografie

Binnenkort zal worden gestart met de bouw van steigers in en tegen het noordtransept van de Grote Kerk in Alkmaar. Zes van de glas-in-loodvensters in de kerk zullen worden gerestaureerd. Het werk gaat zes maanden duren.

In 2019 werden al vijf ramen aan de zuidkant op dezelfde manier gerestaureerd. De ramen aan de noordkant aan de zijde van het Canadaplein, die nu worden aangepakt lijden aan dezelfde gebreken. In de ramen is bij eerdere herstellingen een soort natuursteen verwerkt die het onder de Alkmaarse omstandigheden slecht blijkt uit te houden. Bij de huidige herstellingen wordt teruggegrepen op de bij de bouw van de kerk rond 1500 toegepaste zandsteen. De glas-in-loodpanelen zullen worden uitgenomen en waar nodig opnieuw in het lood worden gezet. Maar een tweede belangrijke schadeoorzaak is het roesten van de ijzeren kettingankers die als een soort wapening in de ramen en de muren zijn ingemetseld.

Nadat de steigers aan de binnenzijde zijn opgebouwd zullen deze stofdicht worden ingeseald. Hierdoor wordt de overlast voor bezoekers aan en huurders van de kerk tot een minimum beperkt. En wordt ook voorkomen dat het interieur en vooral de beide monumentale orgels schade zouden kunnen ondervinden. Vanaf de gebouwde steigers zal ook alle overige voorkomende onderhoud worden gedaan, zoals het nazien van de spantconstructie onder de vieringtoren, herstel van voegen metselwerk, en controle op houtaantasters.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Stichting Grote Kerk Alkmaar, en mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Gemeente Alkmaar. Omdat de kosten van dit soort restauraties aanzienlijk zijn is de stichting aanvullend nog op zoek naar sponsors en donaties.

 

Reacties