Gemeente Alkmaar online in gesprek met Alkmaarse ondernemers

Pieter Dijkman, wethouder economische zaken, blij met livestream op Dag van de Ondernemers
Foto: Wim Meijer Fotografie

Morgen, vrijdag 20 november, gaat gemeente Alkmaar tijdens een livestream in gesprek met Alkmaarse ondernemers over de gevolgen voor hen van de coronapandemie. Hoe gaan ze om met de pandemie? Wat zijn hun ervaringen? Hoe zien ze de toekomst?

20 november is de Dag van de Ondernemer, uitgeroepen door MKB Nederland om extra aandacht te vestigen op ondernemers en op het belang van ondernemers voor Nederland. In het kader van deze dag organiseert de gemeente Alkmaar van 14.00 – 14.45 uur een livestream in samenwerking met NHNext. De livestream zal worden geopend door burgemeester Emile Roemer.

Wie doen er mee?
Gespreksleider is Stefanie Hoogland. Zij gaat in gesprek met:

 • Karin Hiemstra, eigenaresse van Restaurant de Fransman en voorzitter KHN Alkmaar
 • Bert Waardijk, eigenaar Waardijk Schoenen
 • Gideon Nijemanting, directeur Bedrijven Rabobank Alkmaar
 • Aart van Haren, algemeen directeur Vomar
 • Pieter Dijkman, wethouder Economische zaken gemeente Alkmaar

Ook u als deelnemer aan deze interactieve sessie kunt inbreng leveren en vragen stellen.

Respect
Wethouder Pieter Dijkman neemt alvast een voorschot op de discussie:
“Onze ondernemers verdienen respect voor hun inzet zeker in deze moeilijke tijd. Terecht dat we stilstaan bij het ondernemerschap en specifiek bij wat de coronapandemie betekent voor de lokale ondernemers en hoe zij hierop anticiperen”.

Onderzoek
De gemeente liet I&O research onderzoek doen naar de impact van het coronavirus op ondernemingen in Alkmaar. Hoe gaan ze de uitdagingen van deze tijd aan? Vinden ze nieuwe wegen om te ondernemen? Het onderzoek van I&O Research gaf o.a. als uitkomsten:

 • Thuiswerken voor veel werknemers niet mogelijk
 • Meerderheid ondernemers maakt gebruik van landelijke steun
 • Uitstel betalingen meest ontvangen gemeentelijke steunmaatregel
 • Een derde verwacht sterk negatieve gevolgen corona voor bedrijf
 • Zes op tien ondernemers bereiden zich voor op nieuwe situatie

Mede aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt tijdens de ‘livestream’ teruggeblikt op afgelopen maanden, maar wordt ook vooruitgekeken naar de toekomst.

Wethouder Pieter Dijkman over de livestream: “Het onderzoek van I&O Research is één van de vele vormen waarop wij als gemeente feeling willen houden met onze lokale ondernemers. Ook het Ondernemersloket is daarin en belangrijke schakel. Maar ook deze Livestream op de ‘Dag van de Ondernemer’ stelt ons in staat direct contact met elkaar te hebben in deze tijden.

Hoe meld je je aan voor de livestream?

 • Klik voor meer informatie over de livestream of deelnemen op: Livestream
 • Kijk voor meer informatie over het onderzoek van I&O Research op de Impactmonitor.

Reacties