Gemeente vraagt om enquête in te vullen om Alkmaar toegankelijker te maken

Foto: Pixabay

De gemeente Alkmaar wil een nog toegankelijkere gemeente worden voor iedereen en werkt daarom aan een eerste toegankelijkheidsagenda.

De toegankelijkheidsagenda geeft aan welke actiepunten er zijn, zowel op korte als op de lange termijn. Deze agenda komt voort uit het VN-verdrag Handicap, dat zegt dat mensen met en zonder beperking gelijke rechten en plichten hebben.

Stichting Zet ondersteunt de gemeente met het opstellen hiervan, in samenwerking met de Wmo-raad Alkmaar. Om te kunnen onderzoeken of u als inwoner eenvoudig mee kunt doen in de samenleving is het invullen van een vragenlijst voor ons van groot belang. Op deze manier krijgt de gemeente een beeld van wat er goed gaat in Alkmaar en waar nog verbeterpunten zijn.

Help de gemeente een handje en vul de vragenlijst in vóór 9 januari 2021. Het kost u ongeveer 8 minuten.

Ga naar de enquête

Reacties

Cookieinstellingen