55+

Alkmaar vooralsnog niet op lijst gemeenten die verplicht worden asielzoekers op te vangen

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD)
Foto: Charles Duijff

Gewijzigde informatie eerdere publicatie 14 december: De nood blijkt hoog waar het gaat om de opvang van asielzoekers en Staatssecretaris mevrouw Broekers-Knol (VVD) zou ook Alkmaar hebben verplicht om asielzoekers op te vangen. Dit blijkt vooralsnog niet het geval.

Gisteravond heeft de burgemeester de fractievoorzitters geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het aanwijzen en feitelijk in gebruik nemen van locaties voor de acute noodopvang van asielzoekers door Staatssecretaris Broekers-Knol.

De burgemeester heeft aangegeven dat Alkmaar niet op de lijst staat van gemeenten die direct actie dienen te ondernemen. In de media verschijnen momenteel andere berichten.

De essentie van de brief van BZK aan het gemeente bestuur van Alkmaar wordt beschreven in deze passage:

“In de gemeente Alkmaar zullen we deze stap vooralsnog niet zetten. Wel zal het COA op korte termijn starten met de verbouwing van de voormalige COA-locatie aan de Robonsbosweg 1 om deze gereed maken voor de opvang van asielzoekers indien de situatie hierom vraagt. Wij vinden het van belang om te benadrukken dat dit losstaat van eerdere inzet die door de gemeente Alkmaar is gepleegd ten aanzien van deze opgave.”

Bron NH Nieuws:

Robonsbosweg

Dit heeft eerder als asielzoekerscentrum (AZC) gediend. Eerder dit jaar oordeelde de gemeente dat het pand niet in gebruik wordt genomen als opvanglocatie voor honderden statushouders, omdat ‘het risico voor de gemeente te groot’ zou zijn.

Pand staat te koop

Een meerderheid van de Alkmaarse gemeenteraad is ook tegen het plan om het gebouw opnieuw in gebruik nemen als asielzoekerscentrum. Vorige maand maakte het Rijksvastgoedbedrijf bekend dat het pand wordt verkocht aan één of meerdere bedrijven, maar dat er van Alkmaar geen woningen in gerealiseerd mogen worden.
Staatssecretaris Broekers-Knol schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er vanwege de ‘noodsituatie geen andere mogelijkheid meer is’. De betrokken gemeenteraden hebben volgens mediapartner NOS niets over het besluit te zeggen en kunnen het ook niet terugdraaien.

Tweeduizend extra plekken

Voor het einde van het jaar zijn er 2000 extra plekken nodig. Of dat met de nu aangewezen gemeenten wordt gehaald, is niet duidelijk. “Het valt niet uit te sluiten dat mogelijk binnenkort ook aan andere gemeenten een aanwijzing gegeven zal worden”, kondigt Broekers-Knol aan.

Gemeenten en provincies hebben de afgelopen maanden duizenden extra opvangplekken geregeld en meer dan 10.000 woningen voor mensen met een verblijfsvergunning aangewezen. Broekers noemt dat ‘een grote prestatie’ waar zij ‘erg dankbaar’ voor is. Toch is dat nog niet genoeg, zegt ze.

Meer asielzoekers

De asielinstroom is in de loop van dit jaar toegenomen doordat de coronareisbeperkingen gedeeltelijk zijn opgeheven. Ook komen er meer asielzoekers naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Daarnaast zijn er meer dan 2.000 Afghaanse evacués opgevangen.

Ondertussen zitten er in de asielopvang al meer mensen dan gepland. Broekers zegt dat er nog 12.000 vergunninghouders zouden moeten doorstromen naar een woning in een gemeente. Ook is het lastig om mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland uit te zetten.

Reacties

Cookieinstellingen