Afsluiting Noorderstraat voor bouw Ringerskwartier

Foto: Gemeente Alkmaar

ALKMAAR – Projectontwikkelaar BPD bouwt de komende drie jaar aan het project Ringerskwartier. Voor de bouw van het project zijn er voor langere duur aanpassingen nodig aan de Noorderstraat. Dit heeft te maken met veiligheidsmaatregelen tijdens de bouw waardoor de Noorderstraat gedeeltelijk afgesloten wordt voor al het verkeer. Een deel van de Noorderstraat wordt ingericht als bouwterrein.

BPD realiseert in dit project 272 woningen, ca. 1.000 m2 commerciële ruimte en een parkeergarage. In november 2023 is gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Een deel van de Noorderstraat wordt bouwterrein. Dit betekent dat de Noorderstraat wordt versmald.

Aanpassen Noorderstraat
Voorafgaand aan de start van de bouw moet de Noorderstraat worden aangepast om een veilige inrichting van de weg naast het bouwproject te realiseren. De groene middenberm wordt verwijderd en de stoep langs de bouw wordt onderdeel van het bouwterrein.

Om de weg aan te passen is de Noorderstraat van 25 maart tot en met 19 april 2024 afgesloten voor al het fiets- en autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Noorderkade – Pettemerstraat – Koedijkerstraat – Huiswaarderplein. (Zie de omleidingsroutes op bijgevoegd kaartje)

Afsluiting voor hijswerkzaamheden
Op het bouwterrein vinden van november 2024 tot en met november 2026 hijswerkzaamheden plaats. Wetgeving rondom bouwveiligheid schrijft een veiligheidsgebied voor waar niemand mag komen tijdens het hijsen. Dit gebied betreft de gehele Noorderstraat. De stoep langs de winkels valt net buiten het gebied en blijft voor voetgangers toegankelijk tijdens afsluiting van de Noorderstraat. De hijswerkzaamheden vinden alleen op werkdagen in de ochtend plaats. Het verkeer kan ‘s middags en in het weekend weer gebruik maken van de Noorderstraat. Op die manier kan de veiligheid van weggebruikers worden gegarandeerd. Met verkeersborden worden auto’s en fietsen omgeleid.

Alternatieve routes
De Noorderstraat heeft een belangrijke verkeersfunctie. Daarom is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de afsluiting op de bereikbaarheid van het gebied rond de Noorderstraat. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn, die dit extra verkeer aankunnen.

Informatie
Om de bouwveiligheid en verkeersveiligheid te waarborgen zijn de maatregelen en aanpassingen nodig. Uiteraard proberen we om de overlast zo goed mogelijk te beperken. BPD informeert de omwonenden en ondernemers over de werkzaamheden.

Cookieinstellingen