Spiedende ogen Oudorp niet uitgesloten

Meer camera's, al was het maar tijdelijk.
Foto: commons.wikimedia.org

Hoewel het voorlopig alleen maar een voornemen is, lijkt het er op dat er – tijdelijk – camera’s in Oudorp komen om zo iets tegen de inbraakgolf te doen. Verruiming van het toezicht met het spiedend oog kan volgens B & W leiden tot meer veiligheid.

In het plaatselijke veiligheidsbeleid wordt prioriteit gegeven aan woninginbraak, straatroof en overvallen. In 2014 is het totaal aantal inbraken en straatroven in Alkmaar weliswaar gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, maar in Oudorp zijn sinds 2 januari 2014 75 woninginbraken gepleegd en niet opgelost.

Ook het aantal overvallen is in 2014 echter toegenomen. “Bestrijding van deze misdaden met een grote invloed op de samenleving en vergroting van het gevoel van veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt’’, aldus het college. “Cameratoezicht is daarbij een geschikt instrument.”

Nota

Het college heeft de nota ‘Cameratoezicht in 2015 en verder’ vastgesteld. Op plaatsen waar de onveiligheid of overlast toeneemt kan tijdelijk cameratoezicht worden ingezet. Er bestaan drie soorten cameratoezicht. Publiekrechtelijk cameratoezicht (bewaking openbare orde en veiligheid), particulier cameratoezicht (bewaken van eigendommen) en gezamenlijk cameratoezicht (bewaken privé eigendommen waarbij het publieke termijn in beeld wordt gebracht).

Per situatie zal op basis van de situatie of op initiatief van bewoners, ondernemers of instellingen de meest geschikte wijze worden overwogen en snel ingezet. “De regelgeving voor cameratoezicht is divers en niet altijd duidelijk. Cameratoezicht werkt en we gaan het middel optimaal inzetten. En dus moeten we soms ook de grenzen van de regels opzoeken”, aldus B & W.

“Bij de aanpak van onveilige situaties zullen we de inzet van tijdelijke camera’s altijd met een positieve houding overwegen.” Verontruste inwoners van Oudorp begrijpen daaruit dat hun verzoek om meer cameratoezicht wordt gehonoreerd. De termijn is nog onduidelijk.

Reacties

Cookieinstellingen